Künye

Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Kıbrıs

İçerik sorumlusu: P. Freisberg

E-posta adresi: hallo@nachtzug.net
Telefon: +357 77 788470

Sicil numarası: ΗΕ 441352
KDV Kimliği: CY10441352F

Anonimleştirilmiş ziyaretçi istatistikleri

Burada gerçekleştirdiğiniz eylemlerin analiz edilmesini ve ilişkilendirilmesini önleme seçeneğiniz vardır. Bu, gizliliğinizi koruyacak, ancak aynı zamanda sahibinin eylemlerinizden öğrenmesini ve siz ve diğer kullanıcılar için kullanılabilirliği geliştirmesini de önleyecektir.

Gizlilik Politikası

Giriş

Aşağıdaki veri koruma beyanı ile, işlediğimiz kişisel verilerinizin türleri (bundan böyle "veriler" olarak da anılacaktır), hangi amaçlarla ve ne ölçüde işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Veri koruma beyanı, hem hizmetlerimizin sağlanmasının bir parçası olarak hem de özellikle web sitelerimizde, mobil uygulamalarda ve sosyal medya profillerimiz gibi harici çevrimiçi varlıklarda (bundan böyle toplu olarak "çevrimiçi teklif" olarak anılacaktır) tarafımızdan gerçekleştirilen tüm kişisel verilerin işlenmesi için geçerlidir.

Kullanılan terimler cinsiyete özgü değildir.

Statü: 23 Ağustos 2021

İçindekiler tablosu

Sorumlu

P. Freisberg
Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Kıbrıs

E-posta adresi: hallo@nachtzug.net.

Telefon: +357 77 788470

Baskı: https://nachtzug.net/impressum/.

İşleme genel bakış

Aşağıdaki genel bakışta işlenen veri türleri ve bunların işlenme amaçları özetlenmekte ve veri sahiplerine atıfta bulunulmaktadır.

İşlenen veri türleri

 • Envanter verileri (örn. isimler, adresler).
 • İçerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler).
 • İletişim bilgileri (örn. e-posta, telefon numaraları).
 • Meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri).
 • Sözleşme verileri (örneğin sözleşmenin konusu, süresi, müşteri kategorisi).

İlgili kişi kategorileri

 • İletişim ortağı.
 • Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).

İşlemenin amaçları

 • Ortaklık takibi.
 • Çevrimiçi teklifimizin sağlanması ve kullanıcı dostu olması.
 • Doğrudan pazarlama (örn. e-posta veya posta yoluyla).
 • Geri bildirim (örn. çevrimiçi form aracılığıyla geri bildirim toplama).
 • İletişim talepleri ve iletişim.
 • Kullanıcı ile ilgili bilgileri içeren profiller (kullanıcı profillerinin oluşturulması).
 • Güvenlik önlemleri.
 • Sözleşme hizmetlerinin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması.
 • Soruları yönetmek ve yanıtlamak.

İlgili yasal dayanaklar

Aşağıda, kişisel verileri işlediğimiz GDPR'nin yasal dayanaklarına genel bir bakış bulacaksınız. GDPR hükümlerine ek olarak, ikamet ettiğiniz veya ikamet ettiğimiz ülkede ulusal veri koruma düzenlemelerinin geçerli olabileceğini lütfen unutmayın. Münferit durumlarda daha spesifik yasal dayanakların söz konusu olması halinde, bunları veri koruma beyanında size bildireceğiz.

 • Rıza (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - Veri sahibi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin belirli bir amaç veya amaçlar için işlenmesine rıza göstermiştir.
 • Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b. DSGVO) - İşleme, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası veya veri sahibinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gereklidir.
 • Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO) - Veri sahibinin kişisel verilerinin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri tarafından bu menfaatlerin geçersiz kılındığı durumlar haricinde, veri işleme faaliyetinin kontrolörün veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatleri için gerekli olması.

Almanya'daki ulusal veri koruma düzenlemeleriGenel Veri Koruma Yönetmeliği'nin veri koruma düzenlemelerine ek olarak, Almanya'da veri korumaya ilişkin ulusal düzenlemeler de geçerlidir. Bunlar arasında özellikle Veri İşlemede Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılmasına Karşı Koruma Kanunu (Federal Veri Koruma Kanunu - BDSG) yer almaktadır. BDSG özellikle bilgi edinme hakkı, silme hakkı, itiraz hakkı, özel kategorilerdeki kişisel verilerin işlenmesi, diğer amaçlar için işleme ve profil oluşturma da dahil olmak üzere bireysel durumlarda iletim ve otomatik karar alma konularında özel düzenlemeler içermektedir. Ayrıca, özellikle istihdam ilişkilerinin kurulması, uygulanması veya sona erdirilmesi ve çalışanların rızası ile ilgili olarak istihdam ilişkisinin amaçları için veri işlemeyi düzenler (Bölüm 26 BDSG). Ayrıca, münferit federal eyaletlerin veri koruma yasaları da geçerli olabilir.

Güvenlik önlemleri

Yasal gerekliliklere uygun olarak riske uygun bir koruma düzeyi sağlamak için, teknolojinin durumunu, uygulama maliyetlerini ve işlemenin niteliği, kapsamı, koşulları ve amaçlarının yanı sıra farklı gerçekleşme olasılıklarını ve gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelik tehdidin boyutunu dikkate alarak uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alırız.

Bu önlemler özellikle verilere fiziksel ve elektronik erişimi kontrol ederek verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamanın yanı sıra verilere erişimi, verilere girişi, verilerin ifşasını, verilerin kullanılabilirliğinin güvence altına alınmasını ve verilerin ayrılmasını içerir. Ayrıca, veri sahiplerinin haklarının kullanılmasını, verilerin silinmesini ve veri tehlikesine yanıt verilmesini sağlamak için prosedürlerimiz de mevcuttur. Ayrıca, veri koruma ilkesine uygun olarak donanım, yazılım ve prosedürlerin geliştirilmesi veya seçilmesinde, teknoloji tasarımı ve veri koruma dostu varsayılan ayarlar aracılığıyla kişisel verilerin korunmasını zaten dikkate alıyoruz.

SSL şifreleme (https)Çevrimiçi teklifimiz aracılığıyla iletilen verilerinizi korumak için SSL şifrelemesi kullanıyoruz. Bu tür şifrelenmiş bağlantıları tarayıcınızın adres satırındaki https:// önekinden tanıyabilirsiniz.

Veri silme

Tarafımızdan işlenen veriler, işlenmesine izin verilen onayları iptal edilir edilmez veya diğer izinler geçerliliğini yitirir yitirmez (örneğin, bu verilerin işlenme amacı geçerliliğini yitirmişse veya amaç için gerekli değilse) yasal gerekliliklere uygun olarak silinecektir.

Veriler başka ve yasal olarak izin verilen amaçlar için gerekli oldukları için silinmiyorsa, işlenmeleri bu amaçlarla sınırlıdır. Yani veriler bloke edilir ve başka amaçlar için işlenmez. Bu, örneğin, ticaret veya vergi hukuku nedeniyle saklanması gereken veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için saklanması gerekli olan veriler için geçerlidir.

Gizlilik bildirimlerimizin bir parçası olarak, kullanıcılara işleme operasyonuna özgü verilerin silinmesi ve saklanması hakkında daha fazla bilgi sağlayabiliriz.

Çerezlerin kullanımı

Çerezler, ziyaret edilen web sitelerinden veya etki alanlarından veri içeren ve kullanıcının bilgisayarındaki bir tarayıcı tarafından depolanan metin dosyalarıdır. Bir çerez öncelikle bir kullanıcı hakkında çevrimiçi bir teklif içindeki ziyaretleri sırasında veya sonrasında bilgi depolamak için kullanılır. Saklanan bilgiler, örneğin bir web sitesindeki dil ayarlarını, oturum açma durumunu, bir alışveriş sepetini veya bir videonun nerede izlendiğini içerebilir. Çerez terimi, çerezlerle aynı işlevleri yerine getiren diğer teknolojileri de içerir (örneğin, kullanıcı bilgileri "kullanıcı kimlikleri" olarak da bilinen takma adlı çevrimiçi tanımlayıcılar kullanılarak saklandığında).

Aşağıdaki çerez türleri ve işlevleri ayırt edilir:

 • Geçici çerezler (ayrıca: oturum çerezleri): Geçici çerezler en geç kullanıcı çevrimiçi bir tekliften ayrıldıktan ve tarayıcısını kapattıktan sonra silinir.
 • Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, tarayıcı kapatıldıktan sonra bile saklanmaya devam eder. Örneğin, giriş durumu kaydedilebilir veya kullanıcı bir web sitesini tekrar ziyaret ettiğinde tercih edilen içerik doğrudan görüntülenebilir. Aynı şekilde, erişim ölçümü veya pazarlama amaçları için kullanılan kullanıcıların ilgi alanları da böyle bir çerezde saklanabilir.
 • Birinci taraf çerezleri: Birinci taraf çerezleri kendimiz tarafından ayarlanır.
 • Üçüncü taraf çerezleri (ayrıca: üçüncü taraf çerezleri): Üçüncü taraf çerezleri esas olarak reklamcılar (üçüncü taraflar olarak adlandırılır) tarafından kullanıcı bilgilerini işlemek için kullanılır.
 • Gerekli (ayrıca: temel veya kesinlikle gerekli) çerezler: Bir yandan, çerezler bir web sitesinin çalışması için kesinlikle gerekli olabilir (örneğin, oturum açma bilgilerini veya diğer kullanıcı girişlerini kaydetmek veya güvenlik nedenleriyle).
 • İstatistik, pazarlama ve kişiselleştirme çerezleriAyrıca, çerezler genellikle menzil ölçümü kapsamında ve bir kullanıcının ilgi alanları veya bireysel web sitelerindeki davranışları (örneğin belirli içeriği görüntüleme, işlevleri kullanma vb.) bir kullanıcı profilinde saklandığında da kullanılır. Bu tür profiller, örneğin kullanıcılara potansiyel ilgi alanlarına uyan içerikleri göstermek için kullanılır. Bu prosedür aynı zamanda "izleme", yani kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarının izlenmesi olarak da adlandırılır. Çerezleri veya "izleme" teknolojilerini kullandığımız ölçüde, veri koruma beyanımızda veya onay alma bağlamında sizi ayrıca bilgilendireceğiz.

Yasal dayanaklara ilişkin notlar: Kişisel verilerinizi çerezleri kullanarak işlememizin yasal dayanağı, sizden onay isteyip istemediğimize bağlıdır. Durum böyleyse ve çerezlerin kullanılmasına izin veriyorsanız, verilerinizi işlemenin yasal dayanağı beyan ettiğiniz rızanızdır. Aksi takdirde, çerezler yardımıyla işlenen veriler, meşru menfaatlerimiz temelinde (örneğin, çevrimiçi teklifimizin ticari işleyişinde ve iyileştirilmesinde) veya çerez kullanımının sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olması durumunda işlenir.

Saklama süresi: Kalıcı çerezlerin saklama süresi hakkında size açık bilgi vermiyorsak (örneğin, çerez tercihi bağlamında), lütfen saklama süresinin iki yıla kadar olabileceğini varsayın.

İptal ve itiraz (opt-out) hakkında genel bilgiler: İşlemenin rızaya mı yoksa yasal izne mi dayandığına bağlı olarak, istediğiniz zaman verdiğiniz rızayı iptal etme veya verilerinizin çerez teknolojileri tarafından işlenmesine itiraz etme seçeneğiniz vardır (toplu olarak "vazgeçme" olarak anılacaktır). İtirazınızı ilk olarak tarayıcı ayarlarınız aracılığıyla, örneğin çerez kullanımını devre dışı bırakarak (bu aynı zamanda çevrimiçi teklifimizin işlevselliğini de kısıtlayabilir) beyan edebilirsiniz. Çerezlerin çevrimiçi pazarlama amacıyla kullanılmasına itiraz, özellikle izleme durumunda, web sayfaları aracılığıyla çeşitli hizmetler aracılığıyla da yapılabilir https://optout.aboutads.info ve https://www.youronlinechoices.com/ beyan edilecektir. Ayrıca, hizmet sağlayıcılar ve kullanılan çerezler hakkındaki bilgiler kapsamında nasıl itiraz edeceğinize dair daha fazla talimat alabilirsiniz.

Çerez verilerinin rıza temelinde işlenmesiKullanıcıların çerez kullanımına veya çerez onay yönetimi prosedüründe adı geçen işleme ve sağlayıcılara ilişkin onaylarının alınabildiği ve yönetilebildiği ve kullanıcılar tarafından iptal edilebildiği bir çerez onay yönetimi prosedürü kullanmaktayız. Rıza beyanı, talebin tekrarlanmasına gerek kalmaması ve rızanın yasal yükümlülüğe uygun olarak kanıtlanabilmesi için saklanır. Depolama, onayı bir kullanıcıya veya cihazına atayabilmek için sunucu tarafında ve/veya bir çerezde (opt-in çerezi olarak adlandırılır veya benzer teknolojilerin yardımıyla) gerçekleşebilir. Çerez yönetimi hizmetlerinin sağlayıcılarına ilişkin bireysel bilgilere tabi olarak, aşağıdaki bilgiler geçerlidir: İznin saklanma süresi iki yıla kadar olabilir. Takma isimli bir kullanıcı tanımlayıcısı oluşturulur ve onay zamanı, onayın kapsamı (örn. hangi çerez kategorileri ve/veya hizmet sağlayıcıları) ve kullanılan tarayıcı, sistem ve son cihazla ilgili bilgilerle birlikte saklanır.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Meşru Menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 • BorlabsCookie: Çerez onayı yönetimi; Servis sağlayıcı: Borlabs; web sitesi: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/Bireysel bir kullanıcı kimliği, dil, onay türleri ve bunların gönderilme zamanı sunucuda ve kullanıcının cihazındaki çerezde saklanır.

Çevrimiçi teklifin ve web barındırmanın sağlanması

Çevrimiçi teklifimizi güvenli ve verimli bir şekilde sunmak için, çevrimiçi teklife sunucularından (veya onlar tarafından yönetilen sunuculardan) erişilebilen bir veya daha fazla web barındırma sağlayıcısının hizmetlerini kullanıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda, altyapı ve platform hizmetleri, bilgi işlem kapasitesi, depolama alanı ve veritabanı hizmetlerinin yanı sıra güvenlik hizmetleri ve teknik bakım hizmetlerini kullanabiliriz.

Barındırma teklifinin sağlanmasının bir parçası olarak işlenen veriler, kullanım ve iletişimin bir parçası olarak oluşturulan çevrimiçi teklifimizin kullanıcılarıyla ilgili tüm bilgileri içerebilir. Bu düzenli olarak, çevrimiçi tekliflerin içeriğini tarayıcılara iletebilmek için gerekli olan IP adresini ve çevrimiçi teklifimiz dahilinde veya web sitelerinden yapılan tüm girişleri içerir.

Erişim verilerinin ve günlük dosyalarının toplanmasıBiz (veya web barındırma sağlayıcımız) sunucuya yapılan her erişim hakkında veri toplarız (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır). Sunucu günlük dosyaları, erişilen web sayfalarının ve dosyaların adresini ve adını, erişimin tarihini ve saatini, aktarılan veri miktarını, başarılı erişim bildirimini, tarayıcı türünü ve sürümünü, kullanıcının işletim sistemini, yönlendiren URL'yi (daha önce ziyaret edilen sayfa) ve kural olarak IP adreslerini ve talep eden sağlayıcıyı içerebilir.

Sunucu günlük dosyaları bir yandan güvenlik amacıyla, örneğin sunucuların aşırı yüklenmesini önlemek için (özellikle DDoS saldırıları olarak adlandırılan kötü niyetli saldırılar durumunda) ve diğer yandan sunucuların kullanımını ve istikrarını sağlamak için kullanılabilir.

 • İşlenen veri türleri: İçerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • İşlemenin amaçları: Çevrimiçi teklifimizin sağlanması ve kullanıcı dostu olması.
 • Yasal dayanak: Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Topluluk fonksiyonları

Tarafımızdan sağlanan topluluk işlevleri, kullanıcıların birbirleriyle sohbet etmelerine veya diğer alışverişlerde bulunmalarına olanak tanır. Topluluk işlevlerinin kullanımına yalnızca geçerli yasal duruma, şartlarımıza ve yönergelerimize ve diğer kullanıcıların ve üçüncü tarafların haklarına uygun olarak izin verildiğini lütfen unutmayın.

Kullanıcı katkıları herkese açıktır: Kullanıcı tarafından oluşturulan gönderiler ve içerikler herkes tarafından görülebilir ve erişilebilir.

Verilerin güvenlik amacıyla saklanmasıKullanıcıların katkıları ve diğer girişleri topluluk ve sohbet işlevlerinin amaçları doğrultusunda işlenir ve yasal yükümlülükler veya yasal izne tabi olarak üçüncü taraflara verilmez. Teslim etme yükümlülüğü, özellikle yasal kovuşturma amacıyla yasa dışı katkılar söz konusu olduğunda ortaya çıkabilir. Katkıların içeriğine ek olarak, zamanlarının ve kullanıcının IP adresinin de saklandığını belirtmek isteriz. Bu, diğer kullanıcıları ve topluluğu korumak için uygun önlemleri alabilmek amacıyla yapılmaktadır.

Kendi verilerinin korunmasıKullanıcılar, çevrimiçi teklifimizde kendileri hakkında hangi verileri ifşa edeceklerine kendileri karar verir. Örneğin, kullanıcılar kişisel bilgilerini verdiklerinde veya görüşmelere katıldıklarında. Kullanıcılardan verilerini korumalarını ve kişisel verileri yalnızca dikkatli bir şekilde ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde yayınlamalarını istiyoruz. Özellikle, kullanıcılardan erişim verilerini korumak için özel dikkat göstermelerini ve güvenli şifreler (yani, özellikle mümkün olduğunca uzun ve rastgele karakter kombinasyonları) kullanmalarını istiyoruz.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • İşlemenin amaçları: Sözleşmeye dayalı hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması, güvenlik önlemleri.
 • Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b), Meşru Menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f).

Bloglar ve yayın medyası

Blogları veya benzer çevrimiçi iletişim ve yayın araçlarını (bundan böyle "yayın ortamı" olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Okuyucuların verileri, yayın ortamının amaçları doğrultusunda yalnızca sunumu ve yazarlar ile okuyucular arasındaki iletişim için gerekli olduğu ölçüde veya güvenlik nedenleriyle işlenir. Geri kalanı için, bu veri koruma bildirimi kapsamında yayın ortamımıza gelen ziyaretçilerin işlenmesine ilişkin bilgilere atıfta bulunuyoruz.

Yorumlar ve katkılarKullanıcılar yorumlarını veya diğer katkılarını bıraktıklarında, IP adresleri meşru menfaatlerimiz temelinde saklanabilir. Bu, birisinin yorumlarda ve gönderilerde yasa dışı içerik bırakması durumunda (hakaret, yasak siyasi propaganda vb.) güvenliğimiz için yapılır. Bu durumda, yorum veya gönderi için kendimiz yargılanabiliriz ve bu nedenle yazarın kimliği ile ilgileniyoruz.

Ayrıca, meşru menfaatlerimiz temelinde spam tespiti amacıyla kullanıcı verilerini işleme hakkımızı saklı tutarız.

Aynı yasal temelde, anketler söz konusu olduğunda, kullanıcıların IP adreslerini süreleri boyunca saklama ve çoklu oylamayı önlemek için çerez kullanma hakkımızı saklı tutarız.

Yorumlar ve katkılar bağlamında sağlanan kişisel bilgiler, iletişim ve web sitesi bilgilerinin yanı sıra içerikle ilgili bilgiler, kullanıcı itiraz edene kadar tarafımızdan kalıcı olarak saklanacaktır.

Yorum abonelikleri: Takip yorumlarına kullanıcılar kendi rızaları ile abone olabilirler. Kullanıcılar, girilen e-posta adresinin sahibi olduklarını doğrulamak için bir onay e-postası alacaklardır. Kullanıcılar istedikleri zaman devam eden yorum aboneliklerinden çıkabilirler. Onay e-postası, aboneliğin nasıl iptal edileceğine ilişkin talimatları içerecektir. Kullanıcıların rızasını kanıtlamak amacıyla, abonelik zamanını kullanıcıların IP adresiyle birlikte saklarız ve kullanıcılar abonelikten çıktığında bu bilgileri sileriz.

Aboneliğimizi istediğiniz zaman iptal edebilir, yani onaylarınızı geri alabilirsiniz. Abonelikten çıkarılan e-posta adreslerini, daha önce verilen onayı kanıtlayabilmek için silmeden önce meşru menfaatlerimize dayanarak üç yıla kadar saklayabiliriz. Bu verilerin işlenmesi, hak taleplerine karşı olası bir savunma amacıyla sınırlıdır. Bireysel bir silme talebi, rızanın eski varlığının aynı anda onaylanması koşuluyla, herhangi bir zamanda mümkündür.

WordPress emojilerini ve smilies'i almaWordPress blogumuzda, grafik emojiler (veya smilies), yani duyguları ifade eden küçük grafik dosyaları, harici sunuculardan elde edilen içerik öğelerinin verimli bir şekilde entegre edilmesi amacıyla kullanılır. Sunucuların sağlayıcıları kullanıcıların IP adreslerini toplar. Bu, emoji dosyalarının kullanıcıların tarayıcılarına iletilebilmesi için gereklidir.

Akismet Anti-Spam KontrolüMeşru menfaatlerimiz temelinde "Akismet" hizmetini kullanıyoruz. Akismet'in yardımıyla, gerçek kişilerden gelen yorumlar spam yorumlardan ayırt edilir. Bu amaçla, tüm yorum ayrıntıları ABD'deki bir sunucuya gönderilir, burada analiz edilir ve karşılaştırma amacıyla dört gün boyunca saklanır. Bir yorum spam olarak sınıflandırılmışsa, veriler bu sürenin ötesinde saklanır. Bu veriler, girilen adı, e-posta adresini, IP adresini, yorum içeriğini, yönlendireni, kullanılan tarayıcının yanı sıra bilgisayar sistemi ve giriş zamanına ilişkin bilgileri içerir.

Kullanıcılar takma ad kullanabilir veya adlarını ya da e-posta adreslerini girmekten kaçınabilirler. Yorum sistemimizi kullanmayarak veri aktarımını tamamen engelleyebilirler. Bu utanç verici olurdu, ancak ne yazık ki aynı derecede etkili çalışan herhangi bir alternatif görmüyoruz.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe olan ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, süresi, müşteri kategorisi).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • İşlemenin amaçları: Sözleşmeye dayalı hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması, geri bildirim (örn. çevrimiçi form aracılığıyla geri bildirim toplama), güvenlik önlemleri, soruların yönetilmesi ve yanıtlanması, iletişim talepleri ve iletişim.
 • Yasal dayanak: Sözleşmenin ifası ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b), Meşru Menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f), Rıza (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

Satış ortaklığı programları ve satış ortaklığı bağlantıları

Çevrimiçi teklifimizde üçüncü taraf sağlayıcıların tekliflerine ve hizmetlerine (örneğin arama maskeleri, widget'lar veya indirim kodları içerebilir) bağlı kuruluş bağlantıları veya diğer referanslar (topluca "bağlı kuruluş bağlantıları" olarak anılacaktır) dahil ediyoruz. Kullanıcılar Satış Ortağı Bağlantılarını takip eder veya daha sonra tekliflerden yararlanırsa, bu üçüncü taraflardan bir komisyon veya başka faydalar alabiliriz (topluca "Komisyon").

Kullanıcıların tarafımızca kullanılan bir ortaklık bağlantısının tekliflerinden yararlanıp yararlanmadığını takip edebilmek için, ilgili üçüncü taraf sağlayıcıların, kullanıcıların çevrimiçi teklifimizde kullanılan bir ortaklık bağlantısını izlediğini öğrenmesi gerekir. Satış ortağı bağlantılarının ilgili ticari işlemlere veya diğer eylemlere (örneğin satın almalar) atanması, yalnızca komisyon muhasebesi amacına hizmet eder ve amaç için artık gerekli olmadığı anda iptal edilir.

Satış ortağı bağlantılarının yukarıda belirtilen şekilde atanması amacıyla, satış ortağı bağlantıları, bağlantının bir bileşeni olan veya başka bir şekilde, örneğin bir çerezde saklanabilen belirli değerlerle desteklenebilir. Bu değerler özellikle kaynak web sitesini (yönlendiren), zamanı, satış ortaklığı bağlantısının bulunduğu web sitesinin operatörünün çevrimiçi tanımlayıcısını, ilgili teklifin çevrimiçi tanımlayıcısını, kullanılan bağlantı türünü, teklif türünü ve kullanıcının çevrimiçi tanımlayıcısını içerebilir.

Yasal dayanaklara ilişkin notlar: Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımı için onay istediğimizde, verilerin işlenmesi için yasal dayanak onaydır. Ayrıca, üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımının bu çerçevede kararlaştırılmış olması koşuluyla, bunların kullanımı (sözleşme öncesi) hizmetlerimizin bir bileşeni olabilir. Aksi takdirde, kullanıcı verileri meşru menfaatlerimiz (yani verimli, ekonomik ve alıcı dostu hizmetlere olan ilgi) temelinde işlenir. Bu bağlamda, sizi bu gizlilik politikasında çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere de yönlendirmek isteriz.

 • İşlenen veri türleri: Sözleşme verileri (örn. sözleşmenin konusu, süresi, müşteri kategorisi), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • İşlemenin amaçları: Ortaklık takibi.
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Sözleşmenin ifası ve sözleşme öncesi sorular (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b. DSGVO), Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

Eklentiler ve gömülü işlevler ve içerik

Çevrimiçi teklifimize, ilgili sağlayıcıların sunucularından (bundan böyle "üçüncü taraf sağlayıcılar" olarak anılacaktır) elde edilen işlevsel ve içerik öğelerini entegre ediyoruz. Bunlar örneğin grafikler, videolar veya şehir haritaları olabilir (bundan böyle tek tip olarak "içerik" olarak anılacaktır).

Entegrasyon her zaman bu içeriğin üçüncü taraf sağlayıcılarının kullanıcının IP adresini işlemesini gerektirir, çünkü IP adresi olmadan içeriği tarayıcılarına gönderemezler. Bu nedenle IP adresi, bu içeriğin veya işlevin görüntülenmesi için gereklidir. Yalnızca ilgili sağlayıcıların içeriği sunmak için IP adresini kullandığı içerikleri kullanmaya gayret ediyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcılar da istatistiksel veya pazarlama amaçlı olarak piksel etiketleri ("web işaretçileri" olarak da bilinen görünmez grafikler) kullanabilir. "Piksel etiketleri", bu web sitesinin sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgileri analiz etmek için kullanılabilir. Takma ad bilgileri ayrıca kullanıcının cihazındaki çerezlerde saklanabilir ve diğer şeylerin yanı sıra tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, yönlendiren web siteleri, ziyaret süresi ve çevrimiçi teklifimizin kullanımıyla ilgili diğer bilgileri içerebilir ve diğer kaynaklardan gelen bu tür bilgilerle bağlantılı olabilir.

Yasal dayanaklara ilişkin notlar: Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına izin vermelerini istediğimiz durumlarda, verilerin işlenmesi için yasal dayanak onaydır. Aksi takdirde, kullanıcıların verileri meşru menfaatlerimiz (yani verimli, ekonomik ve alıcı dostu hizmetlere olan ilgi) temelinde işlenir. Bu bağlamda, sizi bu gizlilik politikasında çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere de yönlendirmek isteriz.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).
 • İşlemenin amaçları: Çevrimiçi teklifimizin ve kullanım kolaylığının sağlanması, sözleşmeye dayalı hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması, kullanıcı ile ilgili bilgileri içeren profiller (kullanıcı profillerinin oluşturulması).
 • Yasal dayanak: Meşru menfaatler (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. f), rıza (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. a), sözleşmenin ifası ve sözleşme öncesi sorular (DSGVO Madde 6 paragraf 1 p. 1 lit. b).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 • Google Fonts: Google sağlayıcısının yazı tiplerini ("Google Fonts") entegre ediyoruz, bu sayede kullanıcının verileri yalnızca yazı tiplerini kullanıcının tarayıcısında görüntülemek amacıyla kullanılır. Entegrasyon, yazı tiplerinin teknik olarak güvenli, bakım gerektirmeyen ve verimli bir şekilde kullanılması, tek tip görüntülenmesi ve entegrasyonları için olası lisans kısıtlamalarının dikkate alınması konusundaki meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi: https://fonts.google.com/; Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy.
 • YouTube videoları: Video içeriği; hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; web sitesi: https://www.youtube.com; Gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy; İtiraz etme seçeneği (Opt-Out): Opt-out eklentisi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklamların görüntülenmesi için ayarlar: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Video içeriği; Hizmet sağlayıcı: Vimeo Inc, Dikkat: Hukuk Departmanı, 555 West 18th Street New York, New York 10011, ABD; Web sitesi: https://vimeo.com; Gizlilik politikası: https://vimeo.com/privacyOpt-out seçeneği: Vimeo'nun Google Analytics kullanabileceğine dikkat çekiyor ve gizlilik politikasına atıfta bulunuyoruz (https://policies.google.com/privacy) ve Google Analytics için devre dışı bırakma seçenekleri (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) veya Google'ın pazarlama amaçlı veri kullanımı ayarları (https://adssettings.google.com/).

Gizlilik politikasının değiştirilmesi ve güncellenmesi

Veri koruma beyanımızın içeriği hakkında kendinizi düzenli olarak bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Tarafımızca gerçekleştirilen veri işlemedeki değişiklikler bunu gerekli kıldığı anda veri koruma beyanını uyarlarız. Değişiklikler sizin tarafınızdan bir işbirliği eylemi (örneğin rıza) veya başka bir bireysel bildirim gerektirdiğinde sizi bilgilendireceğiz.

Bu gizlilik bildiriminde şirketlerin ve kuruluşların adreslerini ve iletişim bilgilerini verdiğimiz durumlarda, adreslerin zaman içinde değişebileceğini lütfen unutmayın ve lütfen bizimle iletişime geçmeden önce ayrıntıları kontrol edin.

Veri sahiplerinin hakları

Bir veri sahibi olarak, GDPR kapsamında, özellikle GDPR Madde 15 ila 21'den kaynaklanan çeşitli haklara sahipsiniz:

 • İtiraz hakkı: DSGVO Madde 6(1)(e) veya (f) temelinde gerçekleştirilen sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür bir pazarlama amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir.
 • Onaylar için geri çekme hakkı: Vermiş olduğunuz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz.
 • Bilgi edinme hakkı: Söz konusu verilerin işlenip işlenmediğine dair onay ve bu veriler hakkında bilgi talep etme, ayrıca yasal gerekliliklere uygun olarak daha fazla bilgi ve verilerin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme hakkı: Yasal gerekliliklere uygun olarak, sizinle ilgili verilerin tamamlanmasını veya sizinle ilgili yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Silme ve işlemenin kısıtlanması hakkı: Yasal hükümler uyarınca, sizinle ilgili verilerin derhal silinmesini talep etme veya alternatif olarak verilerin işlenmesinin yasal hükümlere uygun olarak kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: Bize sağladığınız sizinle ilgili verileri yasal gerekliliklere uygun olarak yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma veya sorumlu başka bir kişiye aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Denetim makamına şikayet: Yasaya uygun olarak ve diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin GDPR'yi ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bir veri koruma denetim makamına, özellikle de genellikle ikamet ettiğiniz Üye Devletteki bir denetim makamına, iş yerinizin denetim makamına veya iddia edilen ihlalin yapıldığı yere şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Bizden sorumlu denetim makamı:

Dr. Dieter Kugelmann
Posta Kutusu 30 40
55020 Mainz
Almanya

Terimlerin tanımları

Bu bölüm size bu gizlilik politikasında kullanılan terimlere genel bir bakış sağlar. Terimlerin çoğu yasadan alınmış ve özellikle GDPR'nin 4. Maddesinde tanımlanmıştır. Yasal tanımlar bağlayıcıdır. Öte yandan, aşağıdaki açıklamalar öncelikle bunları anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Terimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

 • Ortaklık takibi: Satış ortaklığı takibi çerçevesinde, bağlantı veren web sitelerinin kullanıcıları ürün veya diğer teklifler içeren web sitelerine yönlendirdiği bağlantılar kaydedilir. İlgili bağlantı web sitelerinin operatörleri, kullanıcılar bu sözde bağlı kuruluş bağlantılarını izler ve daha sonra tekliflerden yararlanırsa (örneğin mal satın alır veya hizmetleri kullanırsa) bir komisyon alabilir. Bu amaçla, sağlayıcıların, belirli tekliflerle ilgilenen kullanıcıların daha sonra bağlı kuruluş bağlantılarının teşvikiyle bunlardan yararlanıp yararlanmadıklarını izleyebilmeleri gerekir. Bu nedenle, satış ortaklığı bağlantılarının işlevselliği için, bağlantının bir parçası haline gelen veya başka bir yerde, örneğin bir çerezde saklanan belirli değerlerle desteklenmeleri gerekir. Bu değerler özellikle kaynak web sitesini (yönlendiren), zamanı, satış ortaklığı bağlantısının bulunduğu web sitesinin operatörünün çevrimiçi tanımlayıcısını, ilgili teklifin çevrimiçi tanımlayıcısını, kullanıcının çevrimiçi tanımlayıcısını ve ayrıca örneğin reklam malzemesi kimliği, ortak kimliği ve kategorizasyonlar gibi izlemeye özgü değerleri içerir.
 • Kişisel veriler: "Kişisel veri", tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan böyle "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir; tanımlanabilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı (örn. çerez) gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak tanımlanabilen kişidir.
 • Kullanıcı ile ilgili bilgileri içeren profiller: "Kullanıcıyla ilgili bilgiler içeren profillerin" veya kısaca "profil oluşturma", bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri analiz etmek, değerlendirmek veya tahmin etmek için bu kişisel verilerin kullanılmasından oluşan kişisel verilerin her türlü otomatik işlemesini içerir (profil oluşturma türüne bağlı olarak, bu, web siteleri ve içerikleriyle etkileşim gibi demografi, davranış ve ilgi alanlarıyla ilgili farklı bilgileri içerebilir) (örneğin, belirli içerik veya ürünlere olan ilgi, bir web sitesinde veya konumda tıklama davranışı). Çerezler ve web işaretçileri genellikle profil oluşturma amacıyla kullanılır.
 • Sorumlu: Kontrolör: kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya diğerleriyle birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.
 • İşleniyor: "İşleme", otomatik yollarla olsun ya da olmasın, kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem ya da işlemler dizisi anlamına gelmektedir. Bu terim oldukça geniştir ve verilerin toplanması, analizi, depolanması, iletilmesi veya silinmesi gibi hemen her türlü işlemi kapsar.
Üste Kaydır