Nadruk

Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Cypr

Odpowiedzialny za treść: P. Freisberg

Adres e-mail: hallo@nachtzug.net
Telefon: +357 77 788470

Numer rejestracyjny: ΗΕ 441352
VAT Id: CY10441352F

Zanonimizowane statystyki odwiedzin

Masz możliwość uniemożliwienia analizowania i łączenia działań, które podejmujesz w tym miejscu. Pozwoli to chronić Twoją prywatność, ale jednocześnie uniemożliwi właścicielowi serwisu wyciąganie wniosków z Twoich działań i poprawianie użyteczności dla Ciebie i innych użytkowników.

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Za pomocą poniższego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Cię o rodzajach Twoich danych osobowych (zwanych dalej również "danymi"), które przetwarzamy, w jakich celach i w jakim zakresie. Deklaracja o ochronie danych osobowych ma zastosowanie do wszelkiego przetwarzania danych osobowych przez nas, zarówno w ramach świadczenia naszych usług, jak i w szczególności na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych oraz w ramach zewnętrznej obecności w sieci, takiej jak nasze profile w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie "ofertą online").

Używane terminy nie są zależne od płci.

Status: 23 sierpnia 2021 r.

Spis treści

Odpowiedzialny

P. Freisberg
Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Cypr

Adres e-mail: hallo@nachtzug.net.

Telefon: +357 77 788470

Stopka redakcyjna: https://nachtzug.net/impressum/.

Przegląd procesu przetwarzania

Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane z inwentaryzacji (np. nazwiska, adresy).
 • Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach internetowych).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).

Kategorie osób zainteresowanych

 • Partner w komunikacji.
 • Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).

Cele przetwarzania danych

 • Śledzenie afiliantów.
 • Dostarczanie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika.
 • Marketing bezpośredni (np. przez e-mail lub pocztę).
 • Informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pomocą formularza internetowego).
 • Prośby o kontakt i komunikacja.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Zarządzanie zapytaniami i odpowiadanie na nie.

Odpowiednie podstawy prawne

Poniżej znajdziesz przegląd podstaw prawnych GDPR, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów GDPR w Twoim lub naszym kraju zamieszkania lub siedziby mogą obowiązywać krajowe przepisy dotyczące ochrony danych. Jeśli w poszczególnych przypadkach istotne będą bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Cię o nich w deklaracji ochrony danych.

 • Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO) - Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub celach.
 • Wypełnienie umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 • Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Krajowe przepisy o ochronie danych osobowych w NiemczechOprócz przepisów dotyczących ochrony danych zawartych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, w Niemczech obowiązują krajowe przepisy dotyczące ochrony danych. Obejmują one w szczególności ustawę o ochronie przed nadużyciami w przetwarzaniu danych osobowych (Federalna ustawa o ochronie danych - BDSG). W szczególności BDSG zawiera specjalne regulacje dotyczące prawa do informacji, prawa do usunięcia danych, prawa do sprzeciwu, przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, przetwarzania w innych celach oraz przekazywania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. Ponadto reguluje przetwarzanie danych dla celów stosunku pracy (sekcja 26 BDSG), w szczególności w odniesieniu do nawiązania, realizacji lub rozwiązania stosunku pracy, jak również zgody pracowników. Ponadto mogą mieć zastosowanie przepisy o ochronie danych poszczególnych krajów związkowych.

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony adekwatny do ryzyka zgodnie z wymogami prawnymi, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia i stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, jak również dostępu, wglądu, ujawniania, zapewniania dostępności i segregacji danych. Stosujemy również procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na naruszanie danych. Ponadto już teraz uwzględniamy ochronę danych osobowych przy tworzeniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii oraz poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne.

Szyfrowanie SSL (https)Aby chronić Twoje dane przesyłane za pośrednictwem naszej oferty internetowej, stosujemy szyfrowanie SSL. Takie szyfrowane połączenia można rozpoznać po przedrostku https:// w linii adresowej przeglądarki.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawa, gdy tylko zostaną cofnięte zgody na ich przetwarzanie lub inne zgody przestaną obowiązywać (np. gdy cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub nie są one potrzebne do realizacji celu).

Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych, prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone do tych celów. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zachowane ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego, lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

W ramach naszych informacji o ochronie prywatności możemy przekazywać użytkownikom dalsze informacje na temat usuwania i zatrzymywania danych w zależności od operacji przetwarzania.

Używanie plików cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające dane z odwiedzanych stron internetowych lub domen, które są przechowywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Pliki cookie służą przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku podczas lub po jego wizycie w ramach oferty internetowej. Przechowywane informacje mogą obejmować na przykład ustawienia językowe na stronie internetowej, status logowania, koszyk zakupów lub miejsce oglądania filmu. Termin "cookies" obejmuje również inne technologie, które pełnią te same funkcje co "cookies" (np. gdy dane użytkownika są przechowywane za pomocą pseudonimowych identyfikatorów internetowych, znanych również jako "identyfikatory użytkownika").

Wyróżnia się następujące typy i funkcje plików cookie:

 • Tymczasowe pliki cookie (także: pliki cookie sesji): Tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki.
 • Stałe pliki cookie: Stałe pliki cookie są przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład status logowania może zostać zapisany lub preferowane treści mogą być wyświetlane bezpośrednio przy ponownym wejściu na stronę. Podobnie w takim pliku cookie mogą być przechowywane zainteresowania użytkowników wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych.
 • Pliki cookie pierwszej strony: Pliki cookie pierwszej kategorii są tworzone przez nas samych.
 • Pliki cookie stron trzecich (także: pliki cookie stron trzecich)Pliki cookie stron trzecich są wykorzystywane głównie przez reklamodawców (tzw. strony trzecie) do przetwarzania informacji o użytkownikach.
 • Konieczne (także: niezbędne lub absolutnie konieczne) pliki cookie: Z jednej strony, pliki cookie mogą być absolutnie niezbędne do działania strony internetowej (np. do przechowywania loginów lub innych danych wprowadzanych przez użytkownika lub ze względów bezpieczeństwa).
 • Pliki cookie dotyczące statystyki, marketingu i personalizacjiPonadto, pliki cookie są zwykle wykorzystywane w kontekście pomiaru zasięgu oraz gdy zainteresowania użytkownika lub jego zachowanie (np. oglądanie pewnych treści, korzystanie z funkcji itp.) na poszczególnych stronach internetowych są przechowywane w profilu użytkownika. Takie profile są wykorzystywane na przykład do pokazywania użytkownikom treści, które odpowiadają ich potencjalnym zainteresowaniom. Procedura ta jest również określana jako "śledzenie", czyli śledzenie potencjalnych zainteresowań użytkowników. O tym, że stosujemy pliki cookie lub technologie "trackingowe", poinformujemy Cię oddzielnie w naszej deklaracji o ochronie danych lub w kontekście uzyskiwania zgody.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Podstawa prawna, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy poprosimy Cię o zgodę. Jeśli tak jest i wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja deklarowana zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookies są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w zakresie obsługi biznesowej naszej oferty internetowej i jej udoskonalania) lub jeśli stosowanie plików cookies jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych.

Okres przechowywania: Jeśli nie udzielimy Ci wyraźnej informacji o okresie przechowywania stałych plików cookie (np. w kontekście tzw. cookie opt-in), przyjmij, że okres przechowywania może wynosić do dwóch lat.

Ogólne informacje o odwołaniu i sprzeciwie (opt-out): W zależności od tego, czy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody czy zezwolenia prawnego, w każdej chwili masz możliwość cofnięcia udzielonej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za pomocą technologii cookies (łącznie określane jako "opt-out"). Swój sprzeciw możesz początkowo zgłosić za pomocą ustawień swojej przeglądarki, np. poprzez dezaktywację stosowania plików cookie (przy czym może to również ograniczyć funkcjonalność naszej oferty online). Sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można również zgłosić za pomocą różnych usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem stron internetowych https://optout.aboutads.info oraz https://www.youronlinechoices.com/ zostać zgłoszone. Ponadto w ramach informacji o dostawcach usług i stosowanych plikach cookie możesz otrzymać dalsze instrukcje dotyczące sposobu zgłaszania sprzeciwu.

Przetwarzanie danych z plików cookie na podstawie zgodyStosujemy procedurę zarządzania zgodą na używanie plików cookie, w ramach której użytkownicy mogą uzyskać i zarządzać zgodą na używanie plików cookie oraz dostawców wymienionych w procedurze zarządzania zgodą na używanie plików cookie, a także ją cofnąć. Oświadczenie o wyrażeniu zgody jest przechowywane, aby nie trzeba było powtarzać prośby i aby można było udowodnić wyrażenie zgody zgodnie z obowiązkiem prawnym. Przechowywanie może odbywać się po stronie serwera i/lub w pliku cookie (tzw. opt-in cookie lub za pomocą porównywalnych technologii), aby móc przypisać zgodę do użytkownika lub jego urządzenia. Z zastrzeżeniem indywidualnych informacji na temat dostawców usług zarządzania plikami cookie, zastosowanie mają poniższe informacje: Okres przechowywania zgody może wynosić do dwóch lat. Tworzony jest pseudonimowy identyfikator użytkownika, który jest przechowywany wraz z czasem wyrażenia zgody, informacjami o zakresie zgody (np. jakie kategorie plików cookie i/lub dostawcy usług) oraz używaną przeglądarką, systemem i urządzeniem końcowym.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

 • BorlabsCookie: Zarządzanie zgodami na pliki cookies; Dostawca usług: Borlabs; Strona internetowa: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/Indywidualny identyfikator użytkownika, język, rodzaje zgód oraz czas ich udzielenia są przechowywane na serwerze oraz w pliku cookie na urządzeniu użytkownika.

Zapewnienie oferty internetowej i hostingu

W celu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej oferty internetowej korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty internetowej. W tym celu możemy korzystać z usług związanych z infrastrukturą i platformą, z mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług związanych z bazami danych, a także z usług związanych z bezpieczeństwem i konserwacją techniczną.

Dane przetwarzane w ramach świadczenia oferty hostingowej mogą obejmować wszystkie informacje dotyczące użytkowników naszej oferty online, które są generowane w ramach korzystania i komunikacji. Obejmuje to regularnie adres IP, który jest niezbędny do dostarczenia treści oferty online do przeglądarek oraz wszystkie wejścia dokonywane w ramach naszej oferty online lub ze stron internetowych.

Zbieranie danych dostępowych i plików dziennikaSami (lub nasz dostawca usług hostingowych) gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę odwiedzanych stron internetowych i plików, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona) oraz, z reguły, adresy IP i dostawcę żądania.

Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane z jednej strony do celów bezpieczeństwa, np. aby uniknąć przeciążenia serwerów (zwłaszcza w przypadku ataków o charakterze abuzywnym, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony do zapewnienia wykorzystania serwerów i ich stabilności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Dostarczanie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Funkcje wspólnotowe

Udostępnione przez nas funkcje społecznościowe umożliwiają użytkownikom nawiązywanie rozmów lub innych wymian między sobą. Należy pamiętać, że korzystanie z funkcji społecznościowych jest dozwolone wyłącznie w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym, naszymi warunkami i wytycznymi oraz prawami innych użytkowników i osób trzecich.

Wkład użytkowników jest publicznyPosty i treści tworzone przez użytkowników są publicznie widoczne i dostępne.

Przechowywanie danych dla celów bezpieczeństwaWpisy i inne dane użytkowników są przetwarzane w celu realizacji funkcji społecznościowych i konwersacyjnych oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań prawnych lub zgody prawnej, nie są udostępniane osobom trzecim. Obowiązek przekazania może powstać w szczególności w przypadku nielegalnych wpisów na potrzeby postępowania sądowego. Pragniemy zaznaczyć, że oprócz treści wypowiedzi przechowywany jest również czas ich trwania oraz adres IP użytkownika. Ma to na celu umożliwienie podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony innych użytkowników i społeczności.

Ochrona własnych danychUżytkownicy sami decydują, jakie dane o sobie ujawniają w ramach naszej oferty internetowej. Na przykład, kiedy podają dane osobowe lub uczestniczą w rozmowach. Prosimy użytkowników, aby chronili swoje dane i publikowali je tylko z zachowaniem ostrożności i tylko w niezbędnym zakresie. W szczególności prosimy użytkowników o zachowanie szczególnej ostrożności w celu ochrony danych dostępowych oraz o stosowanie bezpiecznych haseł (tzn. szczególnie kombinacji znaków, które są możliwie długie i przypadkowe).

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Świadczenie usług umownych i obsługa klienta, środki bezpieczeństwa.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Blogi i publikacje

Korzystamy z blogów lub porównywalnych środków komunikacji i publikacji online (dalej "środek publikacji"). Dane czytelników są przetwarzane na potrzeby medium publikacyjnego tylko w zakresie niezbędnym do jego prezentacji i komunikacji między autorami a czytelnikami lub ze względów bezpieczeństwa. W pozostałym zakresie odsyłamy do informacji o przetwarzaniu danych osób odwiedzających nasze medium publikacyjne w ramach niniejszej informacji o ochronie danych.

Komentarze i wypowiedziKiedy użytkownicy zostawiają komentarze lub inne wypowiedzi, ich adresy IP mogą być przechowywane w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Robimy to dla naszego bezpieczeństwa, na wypadek gdyby ktoś zostawił w komentarzach lub postach treści niezgodne z prawem (obelgi, zakazana propaganda polityczna itp.). W takim przypadku my sami możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za komentarz lub post i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu wykrywania spamu na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

Na tej samej podstawie prawnej, w przypadku ankiet, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresów IP użytkowników przez czas ich trwania oraz do stosowania plików cookie w celu uniknięcia wielokrotnego głosowania.

Dane osobowe podane w kontekście komentarzy i wypowiedzi, wszelkie informacje kontaktowe i dotyczące strony internetowej oraz informacje związane z treścią będą przez nas trwale przechowywane, dopóki użytkownik nie wyrazi sprzeciwu.

Subskrypcje komentarzyKomentarze uzupełniające mogą być subskrybowane przez użytkowników za ich zgodą. Użytkownicy otrzymają wiadomość potwierdzającą, że są właścicielami wprowadzonego adresu e-mail. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji komentarzy bieżących. Wiadomość potwierdzająca będzie zawierała instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z subskrypcji. W celu udowodnienia zgody użytkowników przechowujemy czas subskrypcji wraz z adresem IP użytkownika i usuwamy te informacje, kiedy użytkownicy rezygnują z subskrypcji.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszej subskrypcji, czyli odwołać swoje zgody. Możemy przechowywać nie zapisane adresy e-mail przez okres do trzech lat w oparciu o nasze uzasadnione interesy przed ich usunięciem, aby móc udowodnić, że zgoda została udzielona wcześniej. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. W każdej chwili możliwe jest złożenie indywidualnego wniosku o usunięcie danych, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia wcześniejszej zgody.

Pobieranie emojis i emotikonów z WordPressaW ramach naszego bloga WordPress wykorzystywane są graficzne emojis (lub emotikony), czyli małe pliki graficzne wyrażające emocje, w celu skutecznej integracji elementów treści, otrzymywanych z serwerów zewnętrznych. Dostawcy serwerów zbierają adresy IP użytkowników. Jest to konieczne, aby pliki emoji mogły zostać przesłane do przeglądarek użytkowników.

Kontrola antyspamowa AkismetKorzystamy z usługi "Akismet" na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Za pomocą Akismeta komentarze prawdziwych ludzi są odróżniane od komentarzy będących spamem. W tym celu wszystkie dane dotyczące komentarzy są wysyłane na serwer w USA, gdzie są analizowane i przechowywane przez cztery dni w celu porównania. Jeśli komentarz został zakwalifikowany jako spam, dane są przechowywane dłużej. Dane te obejmują wpisane imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, treść komentarza, odsyłacz, informacje o używanej przeglądarce oraz systemie komputerowym i czasie dokonania wpisu.

Użytkownicy mogą używać pseudonimów lub nie podawać swojego nazwiska czy adresu e-mail. Mogą całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy. Byłaby to szkoda, ale niestety nie widzimy żadnych alternatyw, które działałyby równie skutecznie.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentarzowe (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniach, adresy IP), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Świadczenie usług umownych i obsługa klienta, zbieranie informacji zwrotnych (np. poprzez formularz internetowy), środki bezpieczeństwa, zarządzanie i odpowiadanie na zapytania, prośby o kontakt i komunikacja.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO), Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

Programy partnerskie i linki partnerskie

W naszej ofercie internetowej umieszczamy tzw. linki partnerskie lub inne odnośniki (które mogą obejmować np. maski wyszukiwania, widżety lub kody rabatowe) do ofert i usług dostawców zewnętrznych (zwanych łącznie "linkami partnerskimi"). Jeśli użytkownicy podążają za Linkami Partnerskimi lub następnie korzystają z ofert, możemy otrzymać prowizję lub inne świadczenia od tych osób trzecich (łącznie "Prowizja").

Aby móc śledzić, czy użytkownicy skorzystali z ofert linków partnerskich używanych przez nas, konieczne jest, aby odpowiednie podmioty trzecie dowiedziały się, że użytkownicy skorzystali z linku partnerskiego użytego w naszej ofercie online. Przyporządkowanie linków partnerskich do odpowiednich transakcji biznesowych lub innych działań (np. zakupów) służy wyłącznie rozliczaniu prowizji i jest anulowane, gdy tylko przestaje być potrzebne do tego celu.

Dla celów wyżej wymienionego przypisania linków partnerskich, linki partnerskie mogą być uzupełnione o pewne wartości, które są składnikiem linku lub mogą być przechowywane w inny sposób, np. w pliku cookie. Wartości te mogą obejmować w szczególności źródłową stronę internetową (referrer), czas, identyfikator online operatora strony internetowej, na której umieszczono link partnerski, identyfikator online odpowiedniej oferty, rodzaj użytego linku, rodzaj oferty oraz identyfikator online użytkownika.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług osób trzecich, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Ponadto korzystanie z nich może być elementem naszych usług (przed)umownych, pod warunkiem że korzystanie z usług dostawców zewnętrznych zostało uzgodnione w ramach tych usług. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji o stosowaniu plików cookies w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane umowne (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Śledzenie afiliantów.
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści

Do naszej oferty internetowej włączamy elementy funkcjonalne i treściowe, które są pozyskiwane z serwerów odpowiednich dostawców (zwanych dalej "dostawcami zewnętrznymi"). Mogą to być na przykład grafiki, filmy lub mapy miasta (zwane dalej jednolicie "treścią").

Integracja zawsze wymaga od zewnętrznych dostawców tych treści przetwarzania adresu IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby oni w stanie przesłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlania tych treści lub funkcji. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tak zwanych "pixel tags" (niewidocznych elementów graficznych, znanych również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Pixel tags" mogą być wykorzystywane do analizy informacji takich jak ruch użytkowników na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie wizyty i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W pozostałych przypadkach dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorców usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Cię do informacji o stosowaniu plików cookies zawartych w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane dotyczące stanu posiadania (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby zainteresowane: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Zapewnienie naszej oferty internetowej i przyjazności dla użytkownika, świadczenie usług umownych i obsługa klienta, profile z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkowników).
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO), zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO).

Wykorzystane usługi i dostawcy usług:

 • Google Fonts: Integrujemy czcionki ("Google Fonts") dostawcy Google, przy czym dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlenia czcionek w przeglądarce użytkownika. Integracja ta wynika z naszych uzasadnionych interesów dotyczących bezpiecznego technicznie, bezobsługowego i wydajnego korzystania z czcionek, ich jednolitego wyświetlania oraz uwzględnienia ewentualnych ograniczeń licencyjnych dotyczących ich integracji. Dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://fonts.google.com/; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.
 • Filmy z YouTube: Treści wideo; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://www.youtube.com; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy; Opcja sprzeciwu (Opt-Out): Plugin opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Zawartość wideo; Dostawca usługi: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Strona internetowa: https://vimeo.com; Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacyOpcja rezygnacji: Zwracamy uwagę, że Vimeo może korzystać z Google Analytics i odsyłamy do polityki prywatności (https://policies.google.com/privacy) oraz opcje opt-out dla Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lub ustawienia Google dotyczące wykorzystania danych do celów marketingowych (https://adssettings.google.com/).

Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy Cię o regularne zapoznawanie się z treścią naszej deklaracji ochrony danych. Dostosowujemy deklarację ochrony danych, gdy tylko wymagają tego zmiany w przetwarzaniu danych przez nas dokonywanym. Poinformujemy Cię, gdy zmiany będą wymagały aktu współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, należy pamiętać, że adresy te mogą z czasem ulec zmianie, dlatego przed skontaktowaniem się z nami należy sprawdzić te dane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci różne prawa na mocy GDPR, które wynikają w szczególności z art. 15-21 GDPR:

 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Jeśli dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie w celu prowadzenia takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do wycofania zgody: Masz prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo do informacji: Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane, oraz informacji o tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z wymogami prawa.
 • Prawo do sprostowania: Zgodnie z wymogami prawa masz prawo zażądać uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z przepisami ustawowymi masz prawo zażądać natychmiastowego usunięcia dotyczących Cię danych lub ewentualnie zażądać ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawowymi.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, zgodnie z wymogami prawnymi, lub zażądać ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie.
 • Skarga do organu nadzorczego: Zgodnie z prawem i bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych, w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj przebywasz, organu nadzorczego w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

Organ nadzorczy odpowiedzialny za nas:

Prof. dr Dieter Kugelmann
PO Box 30 40
55020 Mainz
Niemcy

Definicje terminów

Ta część zawiera przegląd terminów używanych w niniejszej polityce prywatności. Wiele z tych terminów pochodzi z prawa i jest zdefiniowanych przede wszystkim w Art. 4 GDPR. Definicje prawne są wiążące. Natomiast poniższe wyjaśnienia mają na celu przede wszystkim pomóc Ci je zrozumieć. Terminy są uporządkowane alfabetycznie.

 • Śledzenie afiliantów: W ramach śledzenia afiliacji rejestrowane są linki, za pomocą których strony linkujące odsyłają użytkowników do stron z ofertami produktów lub innych. Operatorzy poszczególnych stron odsyłających mogą otrzymać prowizję, jeśli użytkownicy skorzystają z tych tzw. linków partnerskich, a następnie skorzystają z ofert (np. kupią towary lub skorzystają z usług). W tym celu operatorzy muszą mieć możliwość śledzenia, czy użytkownicy zainteresowani określonymi ofertami korzystają z nich za pośrednictwem linków partnerskich. Dlatego też dla funkcjonalności linków partnerskich konieczne jest uzupełnienie ich o pewne wartości, które stają się częścią linku lub są przechowywane w innym miejscu, np. w pliku cookie. Wartości te obejmują w szczególności źródłową stronę internetową (referrer), czas, identyfikator online operatora strony internetowej, na której znajduje się link partnerski, identyfikator online odpowiedniej oferty, identyfikator online użytkownika, jak również wartości specyficzne dla śledzenia, takie jak np. identyfikator materiału reklamowego, identyfikator partnera i kategoryzacje.
 • Dane osobowe: "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników: Przetwarzanie "profili z informacjami dotyczącymi użytkownika", w skrócie "profilowanie", obejmuje każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do analizowania, oceniania lub przewidywania pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej (w zależności od rodzaju profilowania może to obejmować różne informacje dotyczące danych demograficznych, zachowań i zainteresowań, takich jak interakcje ze stronami internetowymi i ich zawartością itp. Do celów profilowania często wykorzystywane są pliki cookie i sygnały nawigacyjne.
 • Odpowiedzialność: Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie: "Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób automatyczny lub nie. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każdą operację na danych, czy to zbieranie, analizę, przechowywanie, przesyłanie czy usuwanie.
Przewiń do góry