Impresszum

Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Ciprus

A tartalomért felelős: P. Freisberg

E-mail cím: hallo@nachtzug.net
Telefon: +357 77 788470

Rendszám: ΗΕ 441352
HÉA-azonosító: CY10441352F

Anonimizált látogatói statisztikák

Lehetősége van megakadályozni, hogy az itt végzett műveleteket elemezzék és összekapcsolják. Ez megvédi az Ön magánéletét, de azt is megakadályozza, hogy a tulajdonos tanuljon az Ön műveleteiből, és javítsa a használhatóságot az Ön és más felhasználók számára.

Adatvédelmi szabályzat

Bevezetés

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen típusú személyes adatait (a továbbiakban "adatok") kezeljük, milyen célból és milyen mértékben. Az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok általunk végzett valamennyi feldolgozására vonatkozik, mind a szolgáltatásaink nyújtása keretében, mind pedig különösen a weboldalainkon, a mobilalkalmazásokban és a külső online megjelenéseken, például a közösségi médiaprofiljainkon (a továbbiakban együttesen "online ajánlat").

A használt kifejezések nem nemspecifikusak.

Állapot: 2021. augusztus 23.

Tartalomjegyzék

Felelős

P. Freisberg
Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Ciprus

E-mail cím: hallo@nachtzug.net.

Telefon: +357 77 788470

Impresszum: https://nachtzug.net/impressum/.

A feldolgozás áttekintése

Az alábbi áttekintés összefoglalja a feldolgozott adatok típusait és azok feldolgozásának céljait, valamint utal az érintettekre.

A feldolgozott adatok típusai

 • Leltározási adatok (pl. nevek, címek).
 • Tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései).
 • Elérhetőségi adatok (pl. e-mail, telefonszámok).
 • Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők).
 • Szerződéses adatok (pl. a szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória).

Az érintett személyek kategóriái

 • Kommunikációs partner.
 • Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).

Az adatkezelés céljai

 • Affiliate nyomon követés.
 • Online ajánlatunk biztosítása és felhasználóbarátsága.
 • Közvetlen marketing (pl. e-mailben vagy postai úton).
 • Visszajelzés (pl. visszajelzésgyűjtés online űrlapon keresztül).
 • Kapcsolatfelvételi kérelmek és kommunikáció.
 • Profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Biztonsági intézkedések.
 • Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • A megkeresések kezelése és megválaszolása.

Releváns jogalapok

Az alábbiakban áttekintést talál a GDPR azon jogalapjairól, amelyek alapján személyes adatokat dolgozunk fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR rendelkezésein túlmenően az Ön vagy a mi lakóhelyünk vagy székhelyünk szerinti országban nemzeti adatvédelmi szabályok is alkalmazandók lehetnek. Amennyiben egyedi esetekben konkrétabb jogalapok is relevánsak, ezekről az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

 • Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a. alpontja) - Az érintett hozzájárulását adta a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból vagy célokból történő feldolgozásához.
 • Szerződés teljesítése és szerződéskötés előtti megkeresések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b. alpontja) - Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére hozott szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához.
 • Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja) - Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik.

Nemzeti adatvédelmi szabályok NémetországbanAz általános adatvédelmi rendelet adatvédelmi szabályain kívül Németországban az adatvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályok is alkalmazandók. Ezek közé tartozik különösen a személyes adatokkal való visszaélések elleni védelemről szóló törvény az adatfeldolgozás során (szövetségi adatvédelmi törvény - BDSG). A BDSG különösen a tájékoztatáshoz való jogra, a törléshez való jogra, a tiltakozáshoz való jogra, a személyes adatok különleges kategóriáinak feldolgozására, az egyéb célú feldolgozásra, az adattovábbításra és az egyedi esetekben történő automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is, vonatkozó speciális szabályokat tartalmaz. Továbbá szabályozza a munkaviszony céljából történő adatkezelést (BDSG 26. §), különös tekintettel a munkaviszony létesítésére, végrehajtására vagy megszüntetésére, valamint a munkavállalók hozzájárulására. Ezenkívül az egyes szövetségi államok adatvédelmi törvényei is alkalmazhatók.

Biztonsági intézkedések

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk a kockázatnak megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében a jogi követelményeknek megfelelően, figyelembe véve a technika állását, a megvalósítás költségeit és az adatkezelés jellegét, terjedelmét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett veszély különböző valószínűségeit és mértékét.

Az intézkedések közé tartozik különösen az adatok titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása az adatokhoz való fizikai és elektronikus hozzáférés, valamint az adatokhoz való hozzáférés, az adatokhoz való hozzáférés, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok nyilvánosságra hozatala, a rendelkezésre állás biztosítása és az adatok elkülönítése ellenőrzésével. Ezen túlmenően eljárásokat hoztunk létre az érintettek jogainak gyakorlására, az adatok törlésére és az adatok veszélyeztetésére adott válaszokra való reagálásra. Továbbá már a hardver, a szoftver és az eljárások fejlesztése vagy kiválasztása során figyelembe vesszük a személyes adatok védelmét az adatvédelem elvének megfelelően, a technológia kialakítása és az adatvédelem-barát alapértelmezett beállítások révén.

SSL titkosítás (https)Az online ajánlatunkon keresztül továbbított adatok védelme érdekében SSL titkosítást használunk. Az ilyen titkosított kapcsolatokat a böngésző címsorában található https:// előtagról ismerheti fel.

Adatok törlése

Az általunk feldolgozott adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük, amint az adatkezeléshez engedélyezett hozzájárulásukat visszavonják, vagy más engedélyek hatályukat vesztik (pl. ha az adatok feldolgozásának célja megszűnt, vagy az adatokra nincs szükség a célhoz).

Ha az adatok törlésére azért nem kerül sor, mert más, jogilag megengedett célokra van rájuk szükség, az adatok feldolgozása ezekre a célokra korlátozódik. Vagyis az adatokat zárolják, és más célokra nem dolgozzák fel. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból meg kell őrizni, vagy amelyek tárolása jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez szükséges.

Adatvédelmi tájékoztatónk részeként további információkat adhatunk a felhasználóknak az adatok törléséről és megőrzéséről az adott feldolgozási műveletre vonatkozóan.

Sütik használata

A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek a meglátogatott webhelyek vagy tartományok adatait tartalmazzák, és amelyeket a böngésző a felhasználó számítógépén tárol. A cookie-kat elsősorban arra használják, hogy a felhasználóra vonatkozó információkat tároljanak egy online ajánlaton belüli látogatás során vagy azt követően. A tárolt információk közé tartozhatnak például a weboldal nyelvi beállításai, a bejelentkezési státusz, a bevásárlókosár vagy a videó megtekintésének helye. A cookie-k kifejezés más olyan technológiákat is magában foglal, amelyek a cookie-kkal azonos funkciókat látnak el (pl. amikor a felhasználói adatokat álneves online azonosítók, más néven "felhasználói azonosítók" segítségével tárolják).

A következő cookie-típusok és funkciók különböztethetők meg:

 • Ideiglenes sütik (más néven: munkamenet sütik): Az ideiglenes sütiket legkésőbb azután töröljük, hogy a felhasználó elhagyta az online ajánlatot és bezárta a böngészőjét.
 • Állandó sütik: Az állandó sütik a böngésző bezárása után is tárolva maradnak. Így például a bejelentkezési státusz elmenthető, vagy az előnyben részesített tartalom közvetlenül megjeleníthető, amikor a felhasználó újra meglátogat egy webhelyet. Hasonlóképpen, a felhasználók érdeklődési köre is tárolható egy ilyen sütiben, amelyet elérésmérési vagy marketing célokra használnak.
 • Első féltől származó sütik: Az első féltől származó sütiket mi magunk állítjuk be.
 • Harmadik féltől származó sütik (más néven: harmadik féltől származó sütik): A harmadik féltől származó sütiket elsősorban a hirdetők (úgynevezett harmadik felek) használják a felhasználói információk feldolgozására.
 • Szükséges (más néven: alapvető vagy feltétlenül szükséges) sütik: Egyrészt a sütik feltétlenül szükségesek lehetnek egy weboldal működéséhez (pl. a bejelentkezések vagy egyéb felhasználói bejegyzések tárolásához vagy biztonsági okokból).
 • Statisztikai, marketing és személyre szabási sütikA sütiket általában a tartománymérés keretében is használják, és amikor a felhasználó érdeklődését vagy viselkedését (pl. bizonyos tartalmak megtekintése, funkciók használata stb.) az egyes weboldalakon egy felhasználói profilban tárolják. Az ilyen profilokat például arra használják, hogy a felhasználóknak olyan tartalmakat mutassanak, amelyek megfelelnek a potenciális érdeklődési körüknek. Ezt az eljárást "nyomkövetésnek" is nevezik, azaz a felhasználók potenciális érdeklődési körének nyomon követése. Amennyiben cookie-kat vagy "nyomkövető" technológiákat használunk, erről külön tájékoztatjuk Önt adatvédelmi nyilatkozatunkban vagy a hozzájárulás megszerzésével összefüggésben.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Az, hogy milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait a sütik használatával, attól függ, hogy kérünk-e Öntől hozzájárulást. Ha ez a helyzet, és Ön hozzájárul a cookie-k használatához, akkor az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön által kinyilvánított hozzájárulás. Ellenkező esetben a cookie-k segítségével feldolgozott adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (pl. online ajánlatunk üzleti működtetése és annak javítása), vagy ha a cookie-k használata szükséges szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez.

Tárolási időszak: Ha nem adunk Önnek kifejezett tájékoztatást az állandó sütik tárolási időtartamáról (pl. az ún. cookie opt-in keretében), kérjük, feltételezze, hogy a tárolási időtartam legfeljebb két év lehet.

Általános információk a visszavonásról és a tiltakozásról (opt-out): Attól függően, hogy az adatkezelés hozzájáruláson vagy törvényes engedélyen alapul-e, Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy visszavonja a megadott hozzájárulását, vagy tiltakozzon az adatainak cookie-technológiák általi feldolgozása ellen (a továbbiakban együttesen "opt-out"). A tiltakozását kezdetben a böngésző beállításai segítségével, például a cookie-k használatának kikapcsolásával (ami az online ajánlatunk funkcionalitását is korlátozhatja) jelentheti be. A sütik online marketing célú használata elleni tiltakozását különböző szolgáltatások segítségével is megteheti, különösen a nyomon követés esetében, a következő weboldalakon keresztül https://optout.aboutads.info és https://www.youronlinechoices.com/ kijelenthető. Ezenkívül a szolgáltatókra és a használt cookie-kra vonatkozó információk keretében további utasításokat kaphat a tiltakozás módjára vonatkozóan.

A cookie-adatok feldolgozása hozzájárulás alapjánA cookie-k hozzájárulásának kezelésére olyan eljárást alkalmazunk, amelyben a felhasználók hozzájárulása a cookie-k használatához vagy a cookie-k hozzájárulásának kezelésére szolgáló eljárásban megnevezett feldolgozókhoz és szolgáltatókhoz beszerezhető, kezelhető és visszavonható a felhasználók által. A hozzájáruló nyilatkozatot azért tároljuk, hogy ne kelljen megismételni a kérést, és hogy a jogi kötelezettségnek megfelelően bizonyítani tudjuk a hozzájárulást. A tárolás történhet a szerveroldalon és/vagy egy cookie-ban (ún. opt-in cookie vagy hasonló technológiák segítségével) annak érdekében, hogy a hozzájárulást a felhasználóhoz vagy annak eszközéhez lehessen rendelni. A cookie-kezelési szolgáltatások szolgáltatóira vonatkozó egyedi információk függvényében a következő információk érvényesek: A hozzájárulás tárolásának időtartama legfeljebb két év lehet. Egy álnevesített felhasználói azonosítót hoznak létre és tárolnak a hozzájárulás időpontjával, a hozzájárulás hatályára vonatkozó információkkal (pl. a cookie-k és/vagy szolgáltatók mely kategóriái) és a használt böngészővel, rendszerrel és végberendezéssel együtt.

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.), Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • BorlabsCookie: Cookie-k hozzájárulásának kezelése; Szolgáltató: Borlabs; weboldal: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/Az egyéni felhasználói azonosítót, a nyelvet, a hozzájárulás típusait és a hozzájárulás megadásának időpontját a szerver és a cookie tárolja a felhasználó eszközén.

Az online ajánlat és a webtárhely biztosítása

Annak érdekében, hogy online ajánlatunkat biztonságosan és hatékonyan nyújthassuk, egy vagy több webtárhely-szolgáltató szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek szervereiről (vagy az általuk kezelt szerverekről) az online ajánlat elérhető. E célból infrastrukturális és platformszolgáltatásokat, számítási kapacitást, tárhelyet és adatbázis-szolgáltatásokat, valamint biztonsági szolgáltatásokat és műszaki karbantartási szolgáltatásokat vehetünk igénybe.

A tárhelyszolgáltatás részeként feldolgozott adatok közé tartozhat az online ajánlatunk felhasználóira vonatkozó minden olyan információ, amely a használat és a kommunikáció részeként keletkezik. Ez rendszeresen magában foglalja az IP-címet, amely ahhoz szükséges, hogy az online ajánlatok tartalmát a böngészőkhöz eljuttathassuk, valamint az online ajánlatunkon belül vagy a weboldalakról tett összes bejegyzést.

Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtéseMi magunk (vagy webtárhely-szolgáltatónk) adatokat gyűjtünk a szerver minden egyes eléréséről (úgynevezett szervernaplófájlok). A szervernaplófájlok tartalmazhatják a megnyitott weboldalak és fájlok címét és nevét, a hozzáférés dátumát és időpontját, az átvitt adatmennyiséget, a sikeres hozzáférésről szóló értesítést, a böngésző típusát és verzióját, a felhasználó operációs rendszerét, a hivatkozó URL-t (a korábban meglátogatott oldal), valamint általában az IP-címeket és a kérő szolgáltatót.

A szervernaplófájlok egyrészt biztonsági célokra használhatók, például a szerverek túlterhelésének elkerülésére (különösen visszaélésszerű támadások, úgynevezett DDoS-támadások esetén), másrészt a szerverek kihasználtságának és stabilitásának biztosítására.

 • A feldolgozott adatok típusai: Tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Online ajánlatunk biztosítása és felhasználóbarátsága.
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja).

Közösségi funkciók

Az általunk biztosított közösségi funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy beszélgetésekbe vagy egyéb eszmecserékbe kezdjenek egymással. Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi funkciók használata csak a vonatkozó jogi helyzet, a mi feltételeink és irányelveink, valamint a többi felhasználó és harmadik fél jogainak tiszteletben tartásával engedélyezett.

A felhasználói hozzájárulások nyilvánosak: A felhasználók által létrehozott bejegyzések és tartalmak nyilvánosan láthatóak és hozzáférhetőek.

Az adatok biztonsági célú tárolásaA felhasználók hozzászólásait és egyéb bejegyzéseit a közösségi és beszélgetési funkciók céljaira dolgozzuk fel, és - jogi kötelezettségek vagy jogi engedély függvényében - nem adjuk ki harmadik félnek. Átadási kötelezettség különösen jogellenes hozzászólások esetén merülhet fel a jogi üldözés céljából. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a hozzászólások tartalma mellett azok időpontja és a felhasználó IP-címe is tárolásra kerül. Erre azért kerül sor, hogy megfelelő intézkedéseket tudjunk tenni a többi felhasználó és a közösség védelme érdekében.

A saját adatok védelmeA felhasználók maguk döntenek arról, hogy milyen adatokat adnak meg magukról online ajánlatunkban. Például amikor a felhasználók személyes adatokat adnak meg, vagy beszélgetésekben vesznek részt. Arra kérjük a felhasználókat, hogy védjék meg adataikat, és személyes adataikat csak óvatosan és csak a szükséges mértékben tegyék közzé. Különösen arra kérjük a felhasználókat, hogy különös gondossággal védjék hozzáférési adataikat, és használjanak biztonságos jelszavakat (azaz különösen olyan karakterkombinációkat, amelyek a lehető leghosszabbak és véletlenszerűek).

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat, biztonsági intézkedések.
 • Jogalap: Szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b. alpontja), Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

Blogok és publikációs média

Blogokat vagy hasonló online kommunikációs és közzétételi eszközöket (a továbbiakban "közzétételi médium") használunk. Az olvasók adatait a publikációs médium céljaira csak a bemutatáshoz, valamint a szerzők és az olvasók közötti kommunikációhoz szükséges mértékben, illetve biztonsági okokból kezeljük. Egyebekben a jelen adatvédelmi tájékoztató keretében a publikációs médiumunk látogatóinak feldolgozására vonatkozó információkra hivatkozunk.

Észrevételek és hozzájárulásokAmikor a felhasználók megjegyzéseket vagy egyéb hozzászólásokat hagynak, IP-címüket jogos érdekeink alapján tárolhatjuk. Ez a biztonságunk érdekében történik, arra az esetre, ha valaki jogellenes tartalmat hagyna a kommentekben és hozzászólásokban (sértegetés, tiltott politikai propaganda stb.). Ebben az esetben mi magunk is felelősségre vonhatók vagyunk a komment vagy hozzászólás miatt, ezért érdekel bennünket a szerző személyazonossága.

Ezen túlmenően fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján a spamek felderítése céljából feldolgozzuk a felhasználói adatokat.

Ugyanezen jogalap alapján a felmérések esetében fenntartjuk a jogot arra, hogy a felhasználók IP-címét a felmérés időtartamára tároljuk, és sütiket használjunk a többszöri szavazás elkerülése érdekében.

A hozzászólások és hozzászólások keretében megadott személyes adatokat, a kapcsolattartási és honlapadatokat, valamint a tartalommal kapcsolatos információkat a felhasználó tiltakozásáig tartósan tároljuk.

Megjegyzés előfizetések: A felhasználók beleegyezésükkel feliratkozhatnak a nyomon követő megjegyzésekre. A felhasználók egy megerősítő e-mailt kapnak, amely igazolja, hogy ők a megadott e-mail cím tulajdonosai. A felhasználók bármikor leiratkozhatnak a folyamatos komment-feliratkozásokról. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a leiratkozásra vonatkozó utasításokat. A felhasználók hozzájárulásának bizonyítása céljából a felhasználók IP-címével együtt tároljuk a feliratkozás időpontját, és töröljük ezeket az információkat, amikor a felhasználók leiratkoznak.

Ön bármikor lemondhatja az előfizetésünk átvételét, azaz visszavonhatja hozzájárulását. A leiratkozott e-mail címeket jogos érdekeink alapján legfeljebb három évig tárolhatjuk, mielőtt törölnénk őket, hogy bizonyítani tudjuk a korábban adott hozzájárulást. Ezen adatok feldolgozása a követelésekkel szembeni esetleges védekezés céljára korlátozódik. Egyedi törlési kérelem bármikor benyújtható, feltéve, hogy ezzel egyidejűleg a korábbi hozzájárulás meglétét is megerősítik.

WordPress emojik és smilies lekéréseA WordPress blogon belül grafikus emojikat (vagy smilie-ket), azaz érzelmeket kifejező kis grafikai fájlokat használunk a külső szerverekről származó tartalmi elemek hatékony integrálása céljából. A szerverek szolgáltatói összegyűjtik a felhasználók IP-címét. Erre azért van szükség, hogy az emoji-fájlok továbbíthatók legyenek a felhasználók böngészőjéhez.

Akismet Anti-Spam ellenőrzésAz "Akismet" szolgáltatást jogos érdekeink alapján használjuk. Az Akismet segítségével a valódi személyektől származó hozzászólások megkülönböztethetők a spam hozzászólásoktól. Ebből a célból minden komment adatát egy USA-beli szerverre küldjük, ahol azokat elemezzük és négy napig tároljuk összehasonlítás céljából. Ha egy kommentet spamnek minősítettek, az adatokat ezen időn túl is tárolják. Ezek az adatok tartalmazzák a beírt nevet, az e-mail címet, az IP-címet, a hozzászólás tartalmát, a hivatkozót, a használt böngészőre vonatkozó információkat, valamint a számítógépes rendszert és a bejegyzés időpontját.

A felhasználók szívesen használnak álneveket, vagy tartózkodhatnak nevük vagy e-mail címük megadásától. Az adatok továbbítását teljesen megakadályozhatják, ha nem használják a hozzászólási rendszerünket. Ez kár lenne, de sajnos nem látunk olyan alternatívát, amely ugyanolyan hatékonyan működne.

 • A feldolgozott adatok típusai: Leltári adatok (pl. nevek, címek), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám), tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat, visszajelzés (pl. visszajelzésgyűjtés online űrlapon keresztül), biztonsági intézkedések, megkeresések, kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció kezelése és megválaszolása.
 • Jogalap: Szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző tájékoztatás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. b. lit.), jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. f.), hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. a.).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • A WordPress emojik és smilie-k lekérése: A WordPress emojik és smilies lekérése; Szolgáltató: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Weboldal: https://automattic.com; Adatvédelmi irányelvek: https://automattic.com/privacy.
 • Akismet anti-spam ellenőrzés: Akismet anti-spam check; Szolgáltató: Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; weboldal: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA: https://automattic.com; Adatvédelmi irányelvek: https://automattic.com/privacy.

Affiliate programok és affiliate linkek

Online kínálatunkban úgynevezett affiliate linkeket vagy más hivatkozásokat (amelyek például keresőmaszkokat, widgeteket vagy kedvezménykódokat tartalmazhatnak) helyezünk el harmadik fél szolgáltatók ajánlataira és szolgáltatásaira (együttesen "affiliate linkek"). Ha a felhasználók követik a partnerhivatkozásokat, vagy később kihasználják az ajánlatokat, jutalékot vagy egyéb előnyöket kaphatunk ezektől a harmadik felektől (együttesen "jutalék").

Annak érdekében, hogy nyomon követhessük, hogy a felhasználók igénybe vették-e az általunk használt partneri link ajánlatát, szükséges, hogy az érintett harmadik fél szolgáltatók megtudják, hogy a felhasználók követték az online ajánlatunkban használt partneri linket. A partnerlinkek hozzárendelése az adott üzleti tranzakciókhoz vagy egyéb műveletekhez (pl. vásárlás) kizárólag a jutalék elszámolását szolgálja, és amint erre a célra már nincs szükség, törlésre kerül.

A fent említett affiliate linkek hozzárendelése céljából a affiliate linkeket ki lehet egészíteni bizonyos értékekkel, amelyek a link részét képezik, vagy más módon, pl. cookie-ban tárolhatók. Az értékek közé tartozhat különösen a forrás weboldal (referrer), az időpont, annak a weboldalnak az üzemeltetőjének online azonosítója, amelyen az affiliate link található, az adott ajánlat online azonosítója, a használt link típusa, az ajánlat típusa és a felhasználó online azonosítója.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ezen túlmenően, ezek használata (elő)szerződéses szolgáltatásaink részét képezheti, feltéve, hogy a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéről ebben a keretben állapodtunk meg. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek). Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, ebben az adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: Szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Affiliate nyomon követés.
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.), Szerződés teljesítése és szerződéskötés előtti megkeresés (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. b.), Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. f.).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

Pluginok és beágyazott funkciók és tartalmak

Online ajánlatunkba olyan funkcionális és tartalmi elemeket építünk be, amelyeket a megfelelő szolgáltatók (a továbbiakban "harmadik fél szolgáltatók") szervereiről kapunk. Ezek lehetnek például grafikák, videók vagy várostérképek (a továbbiakban egységesen "tartalom").

Az integráció minden esetben megköveteli, hogy a tartalom harmadik fél szolgáltatói feldolgozzák a felhasználó IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a böngészőnek. Az IP-cím tehát szükséges az adott tartalom vagy funkció megjelenítéséhez. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyek szolgáltatói csak az IP-címet használják a tartalom továbbításához. Harmadik fél szolgáltatók statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel-tageket (láthatatlan grafikák, más néven "webjelzők") is használhatnak. A "pixel-tagek" olyan információk elemzésére használhatók, mint például a weboldal oldalainak látogatottsága. Az álnevesített információk sütikben is tárolhatók a felhasználó eszközén, és tartalmazhatnak többek között technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó webhelyekről, a látogatás idejéről és egyéb, az online kínálatunk használatára vonatkozó információkat, valamint összekapcsolhatók más forrásokból származó ilyen információkkal.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Amennyiben arra kérjük a felhasználókat, hogy járuljanak hozzá harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Egyéb esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdekünk) alapján dolgozzuk fel. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, ebben az adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), leltáradatok (pl. nevek, címek), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: Online ajánlatunk és felhasználóbarátságunk biztosítása, szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat, profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont f. alpontja), hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont a. alpontja), szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző megkeresések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont b. alpontja).

Igénybevett szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Google betűtípusok: A Google szolgáltató betűtípusait ("Google Fonts") integráljuk, ahol a felhasználó adatait kizárólag a betűtípusoknak a felhasználó böngészőjében történő megjelenítéséhez használjuk fel. Az integráció alapja a betűtípusok technikailag biztonságos, karbantartásmentes és hatékony használatához, egységes megjelenítéséhez és az integrációjukkal kapcsolatos esetleges licenckorlátozások figyelembevételéhez fűződő jogos érdekünk. Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; honlap: https://fonts.google.com/; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy.
 • YouTube-videók: Videótartalom; szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal: https://www.youtube.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; Tiltakozási lehetőség (Opt-Out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, a hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállítások: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Videótartalom; Szolgáltató: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Weboldal: https://vimeo.com; Adatvédelmi irányelvek: https://vimeo.com/privacyOpt-out lehetőség: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vimeo használhatja a Google Analytics szolgáltatást, és utalunk az adatvédelmi irányelvekre (https://policies.google.com/privacy) és a Google Analytics leiratkozási lehetőségei (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) vagy a Google marketing célú adatfelhasználásra vonatkozó beállításai (https://adssettings.google.com/).

Az adatvédelmi politika módosítása és frissítése

Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmáról. Az adatvédelmi nyilatkozatot kiigazítjuk, amint az általunk végzett adatfeldolgozásban bekövetkezett változások ezt szükségessé teszik. Tájékoztatjuk Önt, amint a változások az Ön részéről együttműködési cselekményt (pl. hozzájárulást) vagy egyéb egyedi értesítést igényelnek.

Ahol ebben az adatvédelmi nyilatkozatban cégek és szervezetek címét és elérhetőségét adjuk meg, kérjük, vegye figyelembe, hogy a címek idővel változhatnak, és kérjük, ellenőrizze az adatokat, mielőtt kapcsolatba lép velünk.

Az érintettek jogai

Mint érintettet, Önt a GDPR értelmében számos jog illeti meg, amelyek különösen a GDPR 15-21. cikkéből fakadnak:

 • Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatoknak a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történő feldolgozása ellen; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából kezelik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • A hozzájárulások visszavonásának joga: Önnek joga van bármikor visszavonni az Ön által adott hozzájárulást.
 • A tájékoztatáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen arról, hogy a kérdéses adatokat feldolgozzák-e, és tájékoztatást kérjen ezekről az adatokról, valamint további tájékoztatást és az adatok másolatát a jogi követelményeknek megfelelően.
 • Helyesbítéshez való jog: A jogszabályi előírásoknak megfelelően Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó helytelen adatok helyesbítését.
 • A törléshez és a feldolgozás korlátozásához való jog: A jogszabályi rendelkezésekkel összhangban Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó adatok azonnali törlését kérje, vagy pedig a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az adatok feldolgozásának korlátozását kérje.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérheti, hogy azokat egy másik felelős személynek továbbítsák.
 • Panasztétel a felügyeleti hatóságnál: A törvénynek megfelelően és bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül Ön jogosult arra is, hogy panaszt tegyen egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR-t. Az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása a GDPR-t sérti.

Felelős felügyeleti hatóság:

Prof. Dr. Dieter Kugelmann
PO Box 30 40
55020 Mainz
Németország

A fogalmak meghatározása

Ez a szakasz áttekintést nyújt a jelen adatvédelmi szabályzatban használt kifejezésekről. Számos kifejezés a törvényből származik, és mindenekelőtt a GDPR 4. cikkében van meghatározva. A jogi meghatározások kötelező érvényűek. Az alábbi magyarázatok viszont elsősorban arra szolgálnak, hogy segítsék azok megértését. A fogalmak ábécérendben vannak rendezve.

 • Affiliate nyomon követés: Az affiliate tracking keretében olyan linkek kerülnek naplózásra, amelyek segítségével a linkelő weboldalak a felhasználókat termék- vagy egyéb ajánlatokat tartalmazó weboldalakra irányítják. Az adott linkelő weboldalak üzemeltetői jutalékot kaphatnak, ha a felhasználók követik ezeket az úgynevezett affiliate linkeket, és ezt követően élnek az ajánlatokkal (pl. árut vásárolnak vagy szolgáltatást vesznek igénybe). E célból a szolgáltatóknak nyomon kell tudni követni, hogy az egyes ajánlatok iránt érdeklődő felhasználók a későbbiekben a partneri linkek nyomán élnek-e az ajánlatokkal. A partneri linkek működéséhez ezért szükséges, hogy azokat bizonyos értékekkel egészítsék ki, amelyek a link részévé válnak, vagy máshol, pl. egy cookie-ban tárolódnak. Az értékek közé tartozik különösen a forrás weboldal (referrer), az időpont, annak a weboldalnak az üzemeltetőjének online azonosítója, amelyen a partneri link található, az adott ajánlat online azonosítója, a felhasználó online azonosítója, valamint a nyomon követésre vonatkozó egyedi értékek, mint például a reklámanyag azonosítója, a partner azonosítója és a kategorizálások.
 • Személyes adatok: "Személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító (pl. cookie) vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.
 • Profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal: A "felhasználóval kapcsolatos információkat tartalmazó profilok" vagy röviden "profilalkotás" feldolgozása magában foglalja a személyes adatok automatizált feldolgozásának minden olyan típusát, amely e személyes adatok felhasználásából áll, hogy elemezzen, értékeljen vagy előrejelezzen egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontokat (a profilalkotás típusától függően ez magában foglalhat különböző demográfiai, viselkedési és érdeklődési információkat, például a weboldalakkal és azok tartalmával való interakciót stb. (pl. bizonyos tartalmak vagy termékek iránti érdeklődés, egy weboldalon vagy helyszínen való kattintási magatartás). Profilalkotási célokra gyakran használnak sütiket és webjelzőket.
 • Felelős: "Adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.
 • Feldolgozás: "Feldolgozás": minden olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokon végeznek, függetlenül attól, hogy azt automatikus vagy nem automatikus eszközökkel végzik-e. A fogalom tág, és gyakorlatilag az adatok bármilyen kezelésére kiterjed, legyen az adatgyűjtés, elemzés, tárolás, továbbítás vagy törlés.
Görgessen a tetejére