Jälki

Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Kypros / Kypros

Sisällöstä vastaa: P. Freisberg.

Sähköpostiosoite: hallo@nachtzug.net
Puhelin: +357 77 788470

Rekisterinumero: ΗΕ 441352
alv-tunnus: CY10441352F

Anonymisoidut kävijätilastot

Sinulla on mahdollisuus estää täällä tekemiesi toimien analysointi ja linkittäminen. Tämä suojaa yksityisyyttäsi, mutta estää myös omistajaa oppimasta toiminnoistasi ja parantamasta käytettävyyttä sinulle ja muille käyttäjille.

Tietosuojakäytäntö

Johdanto

Seuraavalla tietosuojaselosteella haluamme kertoa sinulle, minkälaisia henkilötietojasi (jäljempänä myös "tiedot") käsittelemme, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa. Tietosuojaseloste koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä, jota suoritamme sekä osana palveluidemme tarjoamista että erityisesti verkkosivustoillamme, mobiilisovelluksissa ja ulkoisissa verkkoesityksissä, kuten sosiaalisen median profiileissamme (jäljempänä yhdessä "verkkotarjous").

Käytetyt termit eivät ole sukupuolisidonnaisia.

Tilanne: 23. elokuuta 2021

Sisällysluettelo

Vastuullinen

P. Freisberg
Train Train Ltd / Evagora Pallikaridi / 8820 Polis / Kypros / Kypros

Sähköpostiosoite: hallo@nachtzug.net.

Puhelin: +357 77 788470

Jälki: https://nachtzug.net/impressum/.

Yleiskatsaus käsittelyyn

Seuraavassa yleiskatsauksessa esitetään yhteenveto käsiteltävistä tietotyypeistä ja niiden käsittelyn tarkoituksista sekä viitataan rekisteröityihin henkilöihin.

Käsiteltävät tietotyypit

 • Inventointitiedot (esim. nimet, osoitteet).
 • Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden merkinnät).
 • Yhteystiedot (esim. sähköposti, puhelinnumerot).
 • Meta-/yhteystiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat).
 • Sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, voimassaoloaika, asiakasryhmä).

Asianomaisten henkilöiden ryhmät

 • Viestintäkumppani.
 • Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).

Käsittelyn tarkoitukset

 • Affiliate-seuranta.
 • Verkkotarjontamme tarjoaminen ja käyttäjäystävällisyys.
 • Suoramarkkinointi (esim. sähköpostitse tai postitse).
 • Palaute (esim. palautteen kerääminen verkkolomakkeella).
 • Yhteydenottopyynnöt ja viestintä.
 • Profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja (käyttäjäprofiilien luominen).
 • Turvatoimet.
 • Sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Tiedustelujen hallinnointi ja niihin vastaaminen.

Asiaa koskevat oikeusperustat

Alla on yleiskatsaus GDPR:n oikeusperustaan, jonka perusteella käsittelemme henkilötietoja. Huomaa, että yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten lisäksi asuin- tai kotimaassasi tai kotipaikkamaassamme voidaan soveltaa kansallisia tietosuojasäännöksiä. Jos yksittäistapauksissa on kyse tarkemmista oikeusperustoista, ilmoitamme niistä tietosuojaselosteessa.

 • Suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta). - Rekisteröity on antanut suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn tiettyä tarkoitusta tai tiettyjä tarkoituksia varten.
 • Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta). - Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
 • Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta). - Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät nämä edut, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa.

Saksan kansalliset tietosuojasäännöksetYleisen tietosuoja-asetuksen tietosuojasäännösten lisäksi Saksassa sovelletaan kansallisia tietosuojasäännöksiä. Näitä ovat erityisesti laki henkilötietojen väärinkäytön estämisestä tietojenkäsittelyssä (BDSG). BDSG sisältää erityisesti erityissäännöksiä oikeudesta saada tietoja, oikeudesta tietojen poistamiseen, oikeudesta vastustaa tietojen käsittelyä, erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelystä, käsittelystä muihin tarkoituksiin, tietojen toimittamisesta ja automaattisesta päätöksenteosta yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi. Lisäksi siinä säännellään tietojenkäsittelyä työsuhteen tarkoituksiin (BDSG:n 26 §), erityisesti työsuhteen perustamisen, toteuttamisen tai päättämisen osalta sekä työntekijöiden suostumusta. Lisäksi voidaan soveltaa yksittäisten osavaltioiden tietosuojalakeja.

Turvatoimet

Toteutamme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme riskiin nähden asianmukaisen tietosuojan tason oikeudellisten vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon tekniikan tason, toteutuskustannukset ja käsittelyn luonteen, laajuuden, olosuhteet ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan uhan erilaiset esiintymistodennäköisyydet ja laajuuden.

Toimenpiteisiin kuuluu erityisesti tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistaminen valvomalla fyysistä ja sähköistä pääsyä tietoihin sekä pääsyä tietoihin, niihin pääsyä, niiden luovuttamista, niiden saatavuuden varmistamista ja niiden erottelua. Käytössämme on myös menettelyt, joilla varmistetaan rekisteröityjen oikeuksien käyttäminen, tietojen poistaminen ja vastaaminen tietoihin kohdistuviin vaaratilanteisiin. Lisäksi otamme henkilötietojen suojan huomioon jo nyt kehitettäessä tai valittaessa laitteistoja, ohjelmistoja ja menettelyjä tietosuojaperiaatteen mukaisesti, tekniikan suunnittelussa ja tietosuojaa edistävien oletusasetusten avulla.

SSL-salaus (https)Verkkotarjouksemme kautta siirrettyjen tietojen suojaamiseksi käytämme SSL-salausta. Tunnistat tällaiset salatut yhteydet selaimesi osoiterivillä olevasta etuliitteestä https://.

Tietojen poistaminen

Käsittelemämme tiedot poistetaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti heti, kun niiden käsittelyyn annetut suostumukset peruutetaan tai muut luvat lakkaavat olemasta voimassa (esim. jos näiden tietojen käsittelyn tarkoitus on lakannut olemasta voimassa tai niitä ei enää tarvita kyseiseen tarkoitukseen).

Jos tietoja ei poisteta, koska niitä tarvitaan muihin laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, niiden käsittely rajoittuu näihin tarkoituksiin. Toisin sanoen tiedot suojataan eikä niitä käsitellä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, jotka on säilytettävä kauppa- tai verolainsäädännöstä johtuvista syistä tai joiden säilyttäminen on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi.

Osana tietosuojailmoituksiamme saatamme antaa käyttäjille lisätietoa tietojen poistamisesta ja säilyttämisestä käsittelytoimintakohtaisesti.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka sisältävät tietoja vierailtuilta verkkosivustoilta tai verkkotunnuksilta ja jotka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Evästettä käytetään ensisijaisesti tallentamaan käyttäjää koskevia tietoja verkkopalvelussa käynnin aikana tai sen jälkeen. Tallennettuja tietoja voivat olla esimerkiksi verkkosivuston kieliasetukset, kirjautumistila, ostoskori tai videon katselupaikka. Termi evästeet sisältää myös muita tekniikoita, jotka suorittavat samoja toimintoja kuin evästeet (esim. kun käyttäjätietoja tallennetaan pseudonyymisten verkkotunnisteiden avulla, jotka tunnetaan myös nimellä "käyttäjätunnukset").

Seuraavat evästetyypit ja -toiminnot erotetaan toisistaan:

 • Väliaikaiset evästeet (myös: istuntoevästeet): Väliaikaiset evästeet poistetaan viimeistään sen jälkeen, kun käyttäjä on poistunut verkkotarjouksesta ja sulkenut selaimensa.
 • Pysyvät evästeet: Pysyvät evästeet pysyvät tallessa myös sen jälkeen, kun selain on suljettu. Esimerkiksi kirjautumistila voidaan tallentaa tai haluttu sisältö voidaan näyttää suoraan, kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla uudelleen. Samoin tällaiseen evästeeseen voidaan tallentaa käyttäjien kiinnostuksen kohteet, joita käytetään tavoittavuuden mittaamiseen tai markkinointitarkoituksiin.
 • Ensimmäisen osapuolen evästeet: Ensimmäisen osapuolen evästeet asetamme itse.
 • Kolmannen osapuolen evästeet (myös: kolmannen osapuolen evästeet): Kolmannen osapuolen evästeet ovat pääasiassa mainostajien (ns. kolmansien osapuolten) käyttämiä käyttäjätietojen käsittelyyn.
 • Välttämättömät (myös: välttämättömät tai ehdottoman välttämättömät) evästeet: Toisaalta evästeet voivat olla ehdottoman välttämättömiä verkkosivuston toiminnan kannalta (esim. kirjautumistietojen tai muiden käyttäjän syöttämien tietojen tallentamiseksi tai turvallisuussyistä).
 • Tilastot, markkinointi ja personointi evästeetLisäksi evästeitä käytetään yleensä myös valikoimamittauksen yhteydessä ja silloin, kun käyttäjän kiinnostuksen kohteet tai hänen käyttäytymisensä (esim. tietyn sisällön katselu, toimintojen käyttö jne.) yksittäisillä verkkosivustoilla tallennetaan käyttäjäprofiiliin. Tällaisia profiileja käytetään esimerkiksi näyttämään käyttäjille sisältöä, joka vastaa heidän mahdollisia kiinnostuksen kohteitaan. Tästä menettelystä käytetään myös nimitystä "seuranta" eli käyttäjien mahdollisten kiinnostuksen kohteiden seuranta. Siltä osin kuin käytämme evästeitä tai "seuranta"-tekniikoita, ilmoitamme siitä erikseen tietosuojaselosteessa tai suostumuksen hankkimisen yhteydessä.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: Se, millä oikeusperustalla käsittelemme henkilötietojasi evästeiden avulla, riippuu siitä, pyydämmekö sinulta suostumusta. Jos näin on ja annat suostumuksesi evästeiden käyttöön, tietojesi käsittelyn oikeusperusteena on ilmoitettu suostumuksesi. Muussa tapauksessa evästeiden avulla käsiteltyjä tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (esim. verkkotarjontamme liiketoiminnassa ja sen parantamisessa) tai jos evästeiden käyttö on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi.

Varastointiaika: Jos emme anna sinulle nimenomaista tietoa pysyvien evästeiden säilytysajasta (esim. niin sanotun evästeen valinnan yhteydessä), oletathan, että säilytysaika voi olla enintään kaksi vuotta.

Yleistä tietoa peruuttamisesta ja vastustamisesta (opt-out): Riippuen siitä, perustuuko käsittely suostumukseen vai lakisääteiseen lupaan, sinulla on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus tai vastustaa tietojesi käsittelyä evästeteknologioiden avulla (yhteisesti "opt-out"). Voit aluksi ilmoittaa vastalauseesi selaimesi asetusten avulla, esimerkiksi poistamalla evästeiden käytön käytöstä (jolloin tämä voi myös rajoittaa verkkotarjontamme toimivuutta). Evästeiden käyttöä verkkomarkkinointitarkoituksiin voi vastustaa myös erilaisten palvelujen avulla, erityisesti seurannan osalta verkkosivujen kautta https://optout.aboutads.info ja https://www.youronlinechoices.com/ julistetaan. Lisäksi voit saada lisäohjeita siitä, miten voit vastustaa palveluntarjoajia ja käytettyjä evästeitä koskevien tietojen yhteydessä.

Evästetietojen käsittely suostumuksen perusteellaKäytämme evästeiden suostumuksenhallintamenettelyä, jossa käyttäjät voivat hankkia ja hallinnoida evästeiden suostumuksenhallintamenettelyssä mainittuja evästeiden käyttöä tai käsittelyä ja palveluntarjoajia koskevan suostumuksen ja jonka käyttäjät voivat peruuttaa. Suostumusilmoitus tallennetaan, jotta pyyntöä ei tarvitse toistaa ja jotta suostumus voidaan todistaa oikeudellisen velvoitteen mukaisesti. Tallennus voi tapahtua palvelimen puolella ja/tai evästeeseen (niin sanottu opt-in-eväste tai vastaavien tekniikoiden avulla), jotta suostumus voidaan kohdistaa käyttäjään tai hänen laitteeseensa. Jollei evästeiden hallintapalvelujen tarjoajia koskevista yksittäisistä tiedoista muuta johdu, sovelletaan seuraavia tietoja: Suostumuksen säilytysaika voi olla enintään kaksi vuotta. Pseudonyymi käyttäjätunnus luodaan ja tallennetaan yhdessä suostumuksen antamisajankohdan, suostumuksen laajuutta koskevien tietojen (esim. evästeluokat ja/tai palveluntarjoajat) sekä käytetyn selaimen, järjestelmän ja päätelaitteen kanssa.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Oikeusperusta: Suostumus (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta), oikeutetut edut (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

 • BorlabsCookie: Evästeiden suostumuksen hallinta; Palveluntarjoaja: Borlabs; verkkosivusto: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/Käyttäjän yksilöllinen tunnus, kieli, suostumustyypit ja suostumuksen antamisajankohta tallennetaan palvelimelle ja evästeeseen käyttäjän laitteeseen.

Verkkopalvelun ja web-hostingin tarjoaminen

Jotta voimme tarjota verkkotarjouksemme turvallisesti ja tehokkaasti, käytämme yhden tai useamman web-hosting-palveluntarjoajan palveluja, joiden palvelimilta (tai niiden hallinnoimilta palvelimilta) verkkotarjousta voidaan käyttää. Näihin tarkoituksiin voimme käyttää infrastruktuuri- ja alustapalveluja, laskentakapasiteettia, tallennustilaa ja tietokantapalveluja sekä tietoturvapalveluja ja teknisiä ylläpitopalveluja.

Isännöintitarjouksen tarjoamisen yhteydessä käsiteltäviin tietoihin voivat sisältyä kaikki verkkotarjouksemme käyttäjiin liittyvät tiedot, jotka syntyvät käytön ja viestinnän yhteydessä. Näihin tietoihin kuuluvat säännöllisesti IP-osoite, joka on välttämätön, jotta verkkotarjousten sisältö voidaan toimittaa selaimille, sekä kaikki verkkotarjouksemme sisällä tai verkkosivustoilta tehdyt merkinnät.

Käyttötietojen ja lokitiedostojen kerääminenMe itse (tai web-hosting-palveluntarjoajamme) keräämme tietoja jokaisesta palvelimen käytöstä (ns. palvelinlokitiedostot). Palvelimen lokitiedostot voivat sisältää verkkosivujen ja tiedostojen osoitteen ja nimen, joihin on menty, käytön päivämäärän ja kellonajan, siirretyn datan määrän, ilmoituksen onnistuneesta käytöstä, selaimen tyypin ja version, käyttäjän käyttöjärjestelmän, viittaus-URL:n (aiemmin vierailtu sivu) sekä yleensä IP-osoitteet ja pyynnön esittäneen palveluntarjoajan.

Palvelinlokitiedostoja voidaan käyttää toisaalta turvallisuustarkoituksiin, esimerkiksi palvelimien ylikuormituksen välttämiseksi (erityisesti väärinkäytösten, niin sanottujen DDoS-hyökkäysten, yhteydessä) ja toisaalta palvelimien käytön ja vakauden varmistamiseksi.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeisiin tehdyt merkinnät), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: Verkkotarjontamme tarjoaminen ja käyttäjäystävällisyys.
 • Oikeusperusta: Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Yhteisön toiminnot

Tarjoamiemme yhteisötoimintojen avulla käyttäjät voivat käydä keskusteluja tai vaihtaa tietoja keskenään. Huomaa, että yhteisötoimintojen käyttö on sallittua vain sovellettavan oikeustilan, ehtojemme ja ohjeidemme sekä muiden käyttäjien ja kolmansien osapuolten oikeuksien mukaisesti.

Käyttäjien panokset ovat julkisia: Käyttäjien luomat viestit ja sisältö ovat julkisesti näkyvissä ja saatavilla.

Tietojen tallentaminen turvallisuussyistäKäyttäjien osallistumisia ja muita merkintöjä käsitellään yhteisön ja keskustelutoimintojen tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, jollei lakisääteisistä velvoitteista tai laillisesta luvasta muuta johdu. Luovutusvelvollisuus voi syntyä erityisesti silloin, kun on kyse laittomista kannanotoista oikeudellista syytteeseenpanoa varten. Haluamme huomauttaa, että puheenvuorojen sisällön lisäksi tallennetaan myös niiden ajankohta ja käyttäjän IP-osoite. Tämä tehdään, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin muiden käyttäjien ja yhteisön suojelemiseksi.

Omien tietojen suojaaminenKäyttäjät päättävät itse, mitä tietoja he luovuttavat itsestään verkkopalvelussamme. Esimerkiksi kun käyttäjät antavat henkilökohtaisia tietoja tai osallistuvat keskusteluihin. Pyydämme käyttäjiä suojaamaan tietonsa ja julkaisemaan henkilötietoja vain varovaisesti ja vain siinä määrin kuin on tarpeen. Erityisesti pyydämme käyttäjiä suojaamaan pääsytietonsa erityisen huolellisesti ja käyttämään turvallisia salasanoja (eli erityisesti mahdollisimman pitkiä ja satunnaisia merkkiyhdistelmiä).

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: Sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen, turvatoimet.
 • Oikeusperusta: Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta), oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Blogit ja julkaisumedia

Käytämme blogeja tai vastaavia verkkoviestintä- ja julkaisuvälineitä (jäljempänä "julkaisuväline"). Lukijoiden tietoja käsitellään julkaisuvälineen tarkoituksiin vain siinä määrin kuin se on tarpeen sen esittämiseksi sekä kirjoittajien ja lukijoiden väliseksi viestinnäksi tai turvallisuussyistä. Muilta osin viitataan tämän tietosuojaselosteen yhteydessä annettuihin tietoihin julkaisuvälineemme kävijöiden käsittelystä.

Kommentit ja panoksetKun käyttäjät jättävät kommentteja tai muita kommentteja, heidän IP-osoitteensa voidaan tallentaa oikeutettujen etujemme perusteella. Tämä tehdään turvallisuutemme vuoksi siltä varalta, että joku jättää kommentteihin ja viesteihin lainvastaista sisältöä (loukkauksia, kiellettyä poliittista propagandaa jne.). Tässä tapauksessa meitä itseämme voidaan asettaa syytteeseen kommentista tai viestistä, ja siksi olemme kiinnostuneita kirjoittajan henkilöllisyydestä.

Lisäksi pidätämme oikeuden käsitellä käyttäjätietoja roskapostin havaitsemiseksi oikeutettujen etujemme perusteella.

Saman oikeusperustan nojalla pidätämme itsellämme oikeuden tallentaa käyttäjien IP-osoitteet kyselytutkimuksissa niiden keston ajaksi ja käyttää evästeitä moninkertaisen äänestyksen välttämiseksi.

Tallennamme kommenttien ja kannanottojen yhteydessä annetut henkilötiedot, mahdolliset yhteystiedot ja verkkosivuston tiedot sekä sisältöön liittyvät tiedot pysyvästi, kunnes käyttäjä vastustaa niitä.

Kommentti tilaukset: Käyttäjät voivat tilata jatkokommentteja heidän suostumuksellaan. Käyttäjät saavat vahvistussähköpostiviestin, jolla varmistetaan, että he ovat syötetyn sähköpostiosoitteen omistaja. Käyttäjät voivat peruuttaa jatkuvien kommenttien tilaukset milloin tahansa. Vahvistussähköpostissa on ohjeet tilauksen peruuttamisesta. Käyttäjien suostumuksen todistamiseksi tallennamme tilauksen ajankohdan sekä käyttäjien IP-osoitteen ja poistamme nämä tiedot, kun käyttäjät peruvat tilauksen.

Voit peruuttaa tilauksemme milloin tahansa, eli peruuttaa suostumuksesi. Voimme säilyttää tilauksen peruuttaneita sähköpostiosoitteita enintään kolme vuotta oikeutettujen etujemme perusteella ennen niiden poistamista, jotta voimme todistaa aiemmin annetun suostumuksen. Näiden tietojen käsittely rajoittuu mahdolliseen puolustautumiseen korvausvaatimuksia vastaan. Yksilöllinen poistopyyntö on mahdollista tehdä milloin tahansa edellyttäen, että suostumuksen aiempi olemassaolo vahvistetaan samalla.

WordPress-hymiöiden ja hymiöiden hakeminenWordPress-blogissamme käytetään graafisia hymiöitä (tai hymiöitä) eli pieniä graafisia tiedostoja, jotka ilmaisevat tunteita, ulkoisilta palvelimilta saatujen sisältöelementtien tehokkaaseen integrointiin. Palvelinten tarjoajat keräävät käyttäjien IP-osoitteet. Tämä on tarpeen, jotta emojitiedostot voidaan välittää käyttäjien selaimille.

Akismet Anti-Spam CheckKäytämme Akismet-palvelua oikeutettujen etujemme perusteella. Akismetin avulla oikeiden ihmisten kommentit erotetaan roskapostikommenteista. Tätä varten kaikki kommenttitiedot lähetetään Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, jossa ne analysoidaan ja säilytetään neljä päivää vertailua varten. Jos kommentti on luokiteltu roskapostiksi, tiedot säilytetään tämän ajan jälkeen. Näihin tietoihin kuuluvat kirjoitettu nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, kommentin sisältö, lähettäjä, tiedot käytetystä selaimesta sekä tietokonejärjestelmästä ja kirjoituksen ajankohdasta.

Käyttäjät voivat käyttää salanimiä tai olla antamatta nimeään tai sähköpostiosoitettaan. He voivat estää tietojen siirtämisen kokonaan jättämällä kommenttijärjestelmämme käyttämättä. Se olisi sääli, mutta valitettavasti emme näe vaihtoehtoja, jotka toimisivat yhtä tehokkaasti.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot), sisältötiedot (esim. merkinnät verkkolomakkeisiin), käyttötiedot (esim. käytetyt verkkosivut, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, voimassaoloaika, asiakasluokka).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: Sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen, palautteen antaminen (esim. palautteen kerääminen verkkolomakkeella), turvallisuustoimenpiteet, tiedustelujen, yhteydenottopyyntöjen ja viestinnän hallinta ja niihin vastaaminen.
 • Oikeusperusta: Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta), oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta), suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta).

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

Kumppanuusohjelmat ja kumppanuuslinkit

Sisällytämme verkkotarjonnassamme niin sanottuja affiliate-linkkejä tai muita viittauksia (joihin voi sisältyä esimerkiksi hakumaskit, widgetit tai alennuskoodit) kolmansien osapuolten tarjoajien tarjouksiin ja palveluihin (yhteisesti "affiliate-linkit"). Jos käyttäjät seuraavat affiliate-linkkejä tai käyttävät myöhemmin tarjouksia hyväkseen, saatamme saada provisiota tai muita etuja kyseisiltä kolmansilta osapuolilta (yhdessä "provisiot").

Jotta voimme seurata, ovatko käyttäjät hyödyntäneet käyttämämme kumppanilinkin tarjouksia, on välttämätöntä, että asianomaiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saavat tietää, että käyttäjät ovat seuranneet verkkotarjouksessamme käytettyä kumppanilinkkiä. Kumppanilinkkien liittäminen vastaaviin liiketoimiin tai muihin toimiin (esim. ostoihin) palvelee ainoastaan provisiokirjanpitoa, ja se peruutetaan heti, kun se ei ole enää tarpeen tähän tarkoitukseen.

Edellä mainittua affiliate-linkkien osoittamista varten affiliate-linkkejä voidaan täydentää tietyillä arvoilla, jotka ovat osa linkkiä, tai ne voidaan tallentaa muulla tavoin, esimerkiksi evästeeseen. Arvoja voivat olla erityisesti lähdesivusto (referrer), aika, sen verkkosivuston ylläpitäjän verkkotunniste, jolla affiliate-linkki sijaitsi, kyseisen tarjouksen verkkotunniste, käytetyn linkin tyyppi, tarjouksen tyyppi ja käyttäjän verkkotunniste.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: Jos pyydämme käyttäjiltä suostumusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperusta on suostumus. Lisäksi niiden käyttö voi olla osa (esi)sopimusperusteisia palveluitamme, edellyttäen, että kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käytöstä on sovittu näissä puitteissa. Muussa tapauksessa käyttäjätietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä viittaamme myös evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä), käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: Affiliate-seuranta.
 • Oikeusperusta: Suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta), Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta), Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

Liitännäiset ja upotetut toiminnot ja sisältö

Integroimme verkkotarjontaamme toiminnallisia ja sisällöllisiä elementtejä, jotka on saatu vastaavien palveluntarjoajien palvelimilta (jäljempänä "kolmannen osapuolen palveluntarjoajat"). Nämä voivat olla esimerkiksi grafiikkaa, videoita tai kaupunkikarttoja (jäljempänä yhtenäisesti "sisältö").

Integrointi edellyttää aina, että kolmannen osapuolen tarjoajat käsittelevät käyttäjän IP-osoitteen, sillä ilman IP-osoitetta he eivät pystyisi lähettämään sisältöä käyttäjän selaimelle. IP-osoite tarvitaan siis tämän sisällön tai toiminnon näyttämiseen. Pyrimme käyttämään vain sellaista sisältöä, jonka tarjoajat käyttävät IP-osoitetta vain sisällön toimittamiseen. Kolmannet palveluntarjoajat voivat myös käyttää niin sanottuja pikselitunnisteita (näkymätöntä grafiikkaa, joka tunnetaan myös nimellä "web beacons") tilastollisiin tai markkinointitarkoituksiin. Pikselitunnisteiden avulla voidaan analysoida esimerkiksi tämän verkkosivuston sivujen kävijäliikennettä. Pseudonyymit tiedot voidaan tallentaa myös evästeisiin käyttäjän laitteeseen, ja ne voivat sisältää muun muassa teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaavista verkkosivustoista, vierailun ajankohdasta ja muita tietoja verkkotarjontamme käytöstä sekä olla yhteydessä muista lähteistä saatuihin vastaaviin tietoihin.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: Jos pyydämme käyttäjiä antamaan suostumuksensa kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Muussa tapauksessa käyttäjien tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä haluamme myös viitata evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. käytetyt verkkosivustot, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisältötiedot (esim. merkinnät verkkolomakkeisiin).
 • Asianomaiset henkilöt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: Verkkotarjontamme ja käyttäjäystävällisyytemme tarjoaminen, sopimusperusteisten palveluiden ja asiakaspalvelun tarjoaminen, käyttäjään liittyviä tietoja sisältävät profiilit (käyttäjäprofiilien luominen).
 • Oikeusperusta: Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta), suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta), sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta).

Käytetyt palvelut ja palveluntarjoajat:

Tietosuojaselosteen muuttaminen ja päivittäminen

Pyydämme sinua säännöllisesti tutustumaan tietosuojaselosteemme sisältöön. Mukautamme tietosuojaselostetta heti, kun muutokset suorittamassamme tietojenkäsittelyssä tekevät sen tarpeelliseksi. Ilmoitamme sinulle heti, kun muutokset edellyttävät sinulta yhteistyötä (esim. suostumusta) tai muuta yksilöllistä ilmoitusta.

Jos annamme tässä tietosuojaselosteessa yritysten ja organisaatioiden osoitteita ja yhteystietoja, ota huomioon, että osoitteet saattavat muuttua ajan myötä, ja tarkista tiedot ennen yhteydenottoa.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen nojalla useita oikeuksia, jotka perustuvat erityisesti tietosuoja-asetuksen 15-21 artiklaan:

 • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
 • Oikeus peruuttaa suostumukset: Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus saada tietoa: Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö kyseisiä tietoja, ja saada tietoja näistä tiedoista sekä lisätietoja ja kopio tiedoista lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
 • Oikaisuoikeus: Sinulla on lakisääteisten vaatimusten mukaisesti oikeus pyytää, että sinua koskevia tietoja täydennetään tai että sinua koskevat virheelliset tiedot korjataan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on lakisääteisten säännösten mukaisesti oikeus vaatia, että sinua koskevat tiedot poistetaan välittömästi, tai vaihtoehtoisesti vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista lakisääteisten säännösten mukaisesti.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat tiedot, jotka olet toimittanut meille jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti, tai pyytää niiden siirtämistä toiselle vastuuhenkilölle.
 • Valitus valvontaviranomaiselle: Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle, erityisesti sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa tavallisesti asut, työpaikkasi valvontaviranomaiselle tai sen jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa väitetty rikkominen tapahtuu, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittely on yleisen tietosuoja-asetuksen vastaista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden hallinnollisten tai oikeudellisten oikeussuojakeinojen käyttöä.

Meistä vastaava valvontaviranomainen:

Prof. Dr. Dieter Kugelmann
PL 30 40
55020 Mainz
Saksa

Termien määritelmät

Tässä osiossa annetaan yleiskatsaus tässä tietosuojakäytännössä käytettyihin termeihin. Monet termeistä on otettu laista ja määritelty ennen kaikkea yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa. Oikeudelliset määritelmät ovat sitovia. Seuraavien selitysten tarkoituksena on sen sijaan ensisijaisesti auttaa sinua ymmärtämään niitä. Termit on lajiteltu aakkosjärjestykseen.

 • Affiliate-seuranta: Affiliate-seurannan yhteydessä kirjataan linkit, joiden avulla linkittävät verkkosivustot ohjaavat käyttäjiä verkkosivustoille, joilla on tuote- tai muita tarjouksia. Linkittävien verkkosivustojen ylläpitäjät voivat saada palkkion, jos käyttäjät seuraavat näitä niin sanottuja affiliate-linkkejä ja käyttävät tarjouksia (esim. ostavat tavaroita tai käyttävät palveluja). Tätä varten palveluntarjoajien on voitava seurata, käyttävätkö tietyistä tarjouksista kiinnostuneet käyttäjät niitä myöhemmin affiliate-linkkien kautta. Siksi affiliate-linkkien toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että niitä täydennetään tietyillä arvoilla, jotka tulevat osaksi linkkiä tai tallennetaan muualle, esimerkiksi evästeeseen. Näihin arvoihin kuuluvat erityisesti lähdesivusto (lähettäjä), kellonaika, sen verkkosivuston ylläpitäjän verkkotunniste, jolla affiliate-linkki sijaitsi, kyseisen tarjouksen verkkotunniste, käyttäjän verkkotunniste sekä seurantakohtaiset arvot, kuten esimerkiksi mainosmateriaalin tunnus, yhteistyökumppanin tunnus ja luokittelut.
 • Henkilötiedot: 'Henkilötiedoilla' tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä 'rekisteröity') liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen (esimerkiksi evästeen) tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuurilliseen tai sosiaaliseen henkilöllisyyteen liittyvän erityisen tekijän perusteella.
 • Profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja: Käyttäjiin liittyviä tietoja sisältävien profiilien", lyhyesti "profilointi", käsittelyyn kuuluu kaikenlainen henkilötietojen automaattinen käsittely, jossa näitä henkilötietoja käytetään luonnolliseen henkilöön liittyvien tiettyjen henkilökohtaisten näkökohtien analysoimiseen, arviointiin tai ennustamiseen (profiloinnin tyypistä riippuen tähän voi sisältyä erilaisia demografisia tietoja, käyttäytymistä ja kiinnostuksen kohteita, kuten vuorovaikutusta verkkosivujen ja niiden sisällön kanssa jne. koskevat tiedot) (esim. kiinnostus tiettyyn sisältöön tai tuotteisiin, klikkauskäyttäytyminen verkkosivulla tai sijaintipaikassa). Profiloinnin yhteydessä käytetään usein evästeitä ja verkkomajakoita.
 • Vastuullinen: Rekisterinpitäjällä' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
 • Käsittely: 'Käsittelyllä' tarkoitetaan mitä tahansa toimintoa tai toimintojen sarjaa, joka suoritetaan henkilötietojen osalta, riippumatta siitä, onko se automaattinen vai ei. Termi on laaja ja kattaa käytännössä kaikenlaisen tietojen käsittelyn, olipa kyse sitten tietojen keräämisestä, analysoinnista, tallentamisesta, siirtämisestä tai poistamisesta.
Selaa alkuun