Εκτύπωση

Zugzugzugzug Ltd / Ευαγόρα Παλληκαρίδη / 8820 Πόλις / Κύπρος

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο: P. Freisberg

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hallo@nachtzug.net
Τηλέφωνο: +357 77 788470

Αριθμός μητρώου: ΗΕ 441352
Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: CY10441352F

Ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία επισκεπτών

Έχετε τη δυνατότητα να αποτρέψετε την ανάλυση και τη σύνδεση των ενεργειών που πραγματοποιείτε εδώ. Αυτό θα προστατεύσει την ιδιωτικότητά σας, αλλά θα αποτρέψει επίσης τον ιδιοκτήτη από το να μαθαίνει από τις ενέργειές σας και να βελτιώνει τη χρηστικότητα για εσάς και τους άλλους χρήστες.

Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Με την ακόλουθη πολιτική απορρήτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους τύπους των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής "δεδομένα") που επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και σε ποιο βαθμό. Η πολιτική απορρήτου ισχύει για όλη την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε, τόσο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας όσο και ειδικότερα στους ιστότοπούς μας, στις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και σε εξωτερικές διαδικτυακές παρουσίες, όπως τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εφεξής συλλογικά "διαδικτυακή προσφορά").

Οι όροι που χρησιμοποιούνται δεν αφορούν το φύλο.

Κατάσταση: 23 Αυγούστου 2021

Πίνακας περιεχομένων

Υπεύθυνος

P. Freisberg
Zugzugzugzug Ltd / Ευαγόρα Παλληκαρίδη / 8820 Πόλις / Κύπρος

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hallo@nachtzug.net.

Τηλέφωνο: +357 77 788470

Εκτύπωση: https://nachtzug.net/impressum/.

Επισκόπηση της επεξεργασίας

Η ακόλουθη επισκόπηση συνοψίζει τα είδη των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και αναφέρεται στα υποκείμενα των δεδομένων.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

 • Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις).
 • Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου).
 • Δεδομένα μετα/επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).
 • Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελατών).

Κατηγορίες θιγόμενων προσώπων

 • Συνεργάτης επικοινωνίας.
 • Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).

Σκοποί της επεξεργασίας

 • Παρακολούθηση θυγατρικών.
 • Παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και φιλικότητα προς τον χρήστη.
 • Άμεσο μάρκετινγκ (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου).
 • Ανατροφοδότηση (π.χ. συλλογή ανατροφοδότησης μέσω ηλεκτρονικής φόρμας).
 • Επικοινωνία και επικοινωνία.
 • Προφίλ με πληροφορίες σχετικές με τον χρήστη (δημιουργία προφίλ χρήστη).
 • Μέτρα ασφαλείας.
 • Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών.
 • Διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα.

Σχετικές νομικές βάσεις

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των νομικών βάσεων του ΓΚΠΔ βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σημειώστε ότι, εκτός από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ενδέχεται να ισχύουν εθνικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων στη χώρα διαμονής ή κατοικίας σας ή στη χώρα μας. Εάν σε μεμονωμένες περιπτώσεις ισχύουν και πιο συγκεκριμένες νομικές βάσεις, θα σας ενημερώσουμε σχετικά στην πολιτική απορρήτου.

 • Συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α. ΓΚΠΔ) - Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Εκπλήρωση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β. ΓΚΠΔ) - Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 • Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ) - Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εθνικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων στη ΓερμανίαΕκτός από τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, στη Γερμανία ισχύουν εθνικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ιδίως ο νόμος για την προστασία από την κατάχρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επεξεργασία δεδομένων (Ομοσπονδιακός νόμος για την προστασία δεδομένων - BDSG). Ειδικότερα, ο BDSG περιέχει ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα αντίρρησης, την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την επεξεργασία για άλλους σκοπούς και τη διαβίβαση, καθώς και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Ρυθμίζει επίσης την επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς της εργασιακής σχέσης (άρθρο 26 BDSG), ιδίως όσον αφορά τη σύσταση, την εφαρμογή ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης και τη συγκατάθεση των εργαζομένων. Ενδέχεται επίσης να εφαρμόζονται οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων των επιμέρους ομοσπονδιακών κρατιδίων.

Μέτρα ασφαλείας

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, τις περιστάσεις και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τις διάφορες πιθανότητες εμφάνισης και την έκταση της απειλής για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο με τον κίνδυνο.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν, ιδίως, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων με τον έλεγχο της φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα δεδομένα, καθώς και της πρόσβασης, της εισαγωγής, της αποκάλυψης, της διασφάλισης της διαθεσιμότητας και του διαχωρισμού τους. Επιπλέον, έχουμε θεσπίσει διαδικασίες που διασφαλίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, τη διαγραφή των δεδομένων και την αντιμετώπιση των απειλών κατά των δεδομένων. Επιπλέον, λαμβάνουμε ήδη υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την ανάπτυξη και την επιλογή υλικού, λογισμικού και διαδικασιών σύμφωνα με την αρχή της προστασίας των δεδομένων, μέσω του σχεδιασμού της τεχνολογίας και των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων φιλικών προς την προστασία των δεδομένων.

Κρυπτογράφηση SSL (https)Για την προστασία των δεδομένων σας που διαβιβάζονται μέσω της ηλεκτρονικής μας προσφοράς, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τέτοιες κρυπτογραφημένες συνδέσεις από το πρόθεμα https:// στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς θα διαγραφούν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις μόλις ανακληθεί η συγκατάθεση που δόθηκε για την επεξεργασία ή παύσουν να ισχύουν άλλες εξουσιοδοτήσεις (π.χ. εάν ο σκοπός της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων δεν ισχύει πλέον ή δεν απαιτούνται για τον σκοπό αυτό).

Εάν τα δεδομένα δεν διαγράφονται επειδή απαιτούνται για άλλους και νομικά επιτρεπτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους περιορίζεται σε αυτούς τους σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μπλοκάρονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικού ή φορολογικού δικαίου ή των οποίων η αποθήκευση είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Στο πλαίσιο των πληροφοριών μας για την προστασία των δεδομένων, μπορούμε να παρέχουμε στους χρήστες περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή και τη διατήρηση δεδομένων που ισχύουν ειδικά για τις αντίστοιχες διαδικασίες επεξεργασίας.

Χρήση των cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν δεδομένα από ιστότοπους ή τομείς που έχουν επισκεφθεί και αποθηκεύονται από ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με έναν χρήστη κατά τη διάρκεια ή μετά την επίσκεψή του σε μια διαδικτυακή υπηρεσία. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις γλώσσας σε έναν ιστότοπο, την κατάσταση σύνδεσης, ένα καλάθι αγορών ή τη θέση στην οποία παρακολουθήθηκε ένα βίντεο. Ο όρος "cookies" περιλαμβάνει επίσης άλλες τεχνολογίες που εκπληρώνουν τις ίδιες λειτουργίες με τα cookies (π.χ. όταν οι πληροφορίες χρήστη αποθηκεύονται με τη χρήση ψευδώνυμων διαδικτυακών αναγνωριστικών, γνωστών και ως "αναγνωριστικά χρήστη").

Γίνεται διάκριση μεταξύ των ακόλουθων τύπων και λειτουργιών cookie:

 • Προσωρινά cookies (επίσης: cookies συνόδου): Τα προσωρινά cookies διαγράφονται το αργότερο αφού ο χρήστης εγκαταλείψει μια ηλεκτρονική υπηρεσία και κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του.
 • Μόνιμα cookies: Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί ή το αγαπημένο περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί άμεσα όταν ο χρήστης επισκέπτεται ξανά έναν ιστότοπο. Τα ενδιαφέροντα των χρηστών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εμβέλειας ή για σκοπούς μάρκετινγκ μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε ένα τέτοιο cookie.
 • Cookies πρώτου μέρους: Τα cookies πρώτου μέρους καθορίζονται από εμάς.
 • Cookies τρίτων (επίσης: cookies τρίτων)Τα cookies τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται κυρίως από διαφημιστές (τα λεγόμενα τρίτα μέρη) για την επεξεργασία των πληροφοριών των χρηστών.
 • Απαραίτητα (επίσης: απαραίτητα ή απολύτως απαραίτητα) cookies: Τα cookies μπορεί να είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου (π.χ. για την αποθήκευση συνδέσεων ή άλλων στοιχείων που εισάγονται από τον χρήστη ή για λόγους ασφαλείας).
 • Cookies στατιστικής, μάρκετινγκ και εξατομίκευσηςΤα cookies χρησιμοποιούνται επίσης γενικά για τη μέτρηση της εμβέλειας και όταν τα ενδιαφέροντα ή η συμπεριφορά ενός χρήστη (π.χ. προβολή συγκεκριμένου περιεχομένου, χρήση λειτουργιών κ.λπ.) σε μεμονωμένους ιστότοπους αποθηκεύονται σε ένα προφίλ χρήστη. Τέτοια προφίλ χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την προβολή περιεχομένου στους χρήστες που αντιστοιχεί στα πιθανά ενδιαφέροντά τους. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται επίσης ως "παρακολούθηση", δηλαδή παρακολούθηση των πιθανών ενδιαφερόντων των χρηστών. Εάν χρησιμοποιούμε cookies ή τεχνολογίες "παρακολούθησης", θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά στην πολιτική απορρήτου μας ή κατά τη λήψη της συγκατάθεσής σας.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Η νομική βάση βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies εξαρτάται από το αν ζητάμε τη συγκατάθεσή σας. Εάν ισχύει αυτό και συναινείτε στη χρήση των cookies, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση που έχετε δώσει. Διαφορετικά, η επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση cookies θα γίνεται βάσει των έννομων συμφερόντων μας (π.χ. για την επιχειρηματική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς και τη βελτίωσή της) ή, εάν η χρήση cookies είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Διάρκεια αποθήκευσης: Εάν δεν σας παρέχουμε ρητές πληροφορίες σχετικά με την περίοδο αποθήκευσης των μόνιμων cookies (π.χ. στο πλαίσιο της λεγόμενης επιλογής cookie), υποθέστε ότι η περίοδος αποθήκευσης μπορεί να είναι έως και δύο έτη.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση και την αντίρρηση (opt-out): Ανάλογα με το αν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε νόμιμη άδεια, έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας με τεχνολογίες cookie (συλλογικά αναφέρεται ως "opt-out"). Μπορείτε αρχικά να δηλώσετε την αντίρρησή σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, π.χ. απενεργοποιώντας τη χρήση των cookies (αν και αυτό μπορεί επίσης να περιορίσει τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής μας προσφοράς). Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας διάφορες υπηρεσίες, ιδίως στην περίπτωση της παρακολούθησης, μέσω των ιστότοπων https://optout.aboutads.info και https://www.youronlinechoices.com/ να δηλωθεί. Μπορείτε επίσης να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εναντίωσης στο πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών και τα χρησιμοποιούμενα cookies.

Επεξεργασία δεδομένων cookie βάσει συγκατάθεσηςΧρησιμοποιούμε μια διαδικασία διαχείρισης της συγκατάθεσης για τα cookies, με την οποία ο χρήστης μπορεί να λάβει, να διαχειριστεί και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των cookies ή την επεξεργασία και τους παρόχους που αναφέρονται στη διαδικασία διαχείρισης της συγκατάθεσης για τα cookies. Η δήλωση συγκατάθεσης αποθηκεύεται έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ζητηθεί εκ νέου και η συγκατάθεση να μπορεί να αποδειχθεί σύμφωνα με τη νομική υποχρέωση. Η συγκατάθεση μπορεί να αποθηκευτεί στο διακομιστή ή/και σε cookie (το λεγόμενο opt-in cookie ή με τη βοήθεια συγκρίσιμων τεχνολογιών), ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχιση της συγκατάθεσης σε έναν χρήστη ή τη συσκευή του. Με την επιφύλαξη μεμονωμένων πληροφοριών σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης cookies, ισχύουν οι ακόλουθες πληροφορίες: Η συγκατάθεση μπορεί να αποθηκευτεί έως και δύο έτη. Δημιουργείται και αποθηκεύεται ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό χρήστη με τον χρόνο της συγκατάθεσης, πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της συγκατάθεσης (π.χ. ποιες κατηγορίες cookies ή/και πάροχοι υπηρεσιών), καθώς και το πρόγραμμα περιήγησης, το σύστημα και η τελική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε.

 • Επεξεργασμένοι τύποι δεδομένων: Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 • Νομικές βάσεις: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α. ΓΚΠΔ), Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

 • BorlabsCookie: Διαχείριση συγκατάθεσης cookie; Πάροχος υπηρεσιών: Ιστοσελίδα: Borlabs: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/Ένα ατομικό αναγνωριστικό χρήστη, η γλώσσα και οι τύποι συγκατάθεσης και ο χρόνος που δόθηκαν αποθηκεύονται στον διακομιστή και στο cookie στη συσκευή του χρήστη.

Παροχή διαδικτυακής προσφοράς και φιλοξενία ιστοσελίδων

Προκειμένου να παρέχουμε την ηλεκτρονική μας προσφορά με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες ενός ή περισσότερων παρόχων φιλοξενίας ιστοσελίδων, από τους διακομιστές των οποίων (ή τους διακομιστές που διαχειρίζονται) μπορεί να γίνει πρόσβαση στην ηλεκτρονική προσφορά. Για τους σκοπούς αυτούς, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, υπολογιστική χωρητικότητα, αποθηκευτικό χώρο και υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, καθώς και υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας φιλοξενίας μπορεί να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας και οι οποίες παράγονται κατά τη χρήση και την επικοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει τακτικά τη διεύθυνση IP, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι δυνατή η παράδοση του περιεχομένου των διαδικτυακών προσφορών στους περιηγητές, καθώς και όλες τις καταχωρήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς ή από ιστότοπους.

Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφήςΕμείς οι ίδιοι (ή ο πάροχος φιλοξενίας ιστοσελίδων μας) συλλέγουμε δεδομένα για κάθε πρόσβαση στον διακομιστή (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση και το όνομα των ιστοσελίδων και των αρχείων στα οποία έγινε πρόσβαση, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται, την ειδοποίηση για την επιτυχή πρόσβαση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής (τη σελίδα που επισκέφθηκε προηγουμένως) και, κατά κανόνα, τις διευθύνσεις IP και τον πάροχο που υπέβαλε την αίτηση.

Τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας, π.χ. για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των διακομιστών (ιδίως σε περίπτωση καταχρηστικών επιθέσεων, των λεγόμενων επιθέσεων DDoS) και για να διασφαλιστεί η χρήση των διακομιστών και η σταθερότητά τους.

 • Επεξεργασμένοι τύποι δεδομένων: Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες), δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί της επεξεργασίας: Παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και φιλικότητα προς τον χρήστη.
 • Νομικές βάσεις: Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Κοινοτικές λειτουργίες

Οι λειτουργίες της κοινότητας που παρέχουμε επιτρέπουν στους χρήστες να συνομιλούν μεταξύ τους ή να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Σημειώστε ότι η χρήση των λειτουργιών της κοινότητας επιτρέπεται μόνο σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομική κατάσταση, τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες μας, καθώς και τα δικαιώματα άλλων χρηστών και τρίτων.

Οι συνεισφορές των χρηστών είναι δημόσιεςΟι αναρτήσεις και το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες είναι δημόσια ορατά και προσβάσιμα.

Αποθήκευση δεδομένων για λόγους ασφαλείαςΟι συνεισφορές και οι λοιπές εισροές των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς των λειτουργιών της κοινότητας και των συζητήσεων και, με την επιφύλαξη νομικών υποχρεώσεων ή νομικής εξουσιοδότησης, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Υποχρέωση αποκάλυψης μπορεί να προκύψει ιδίως σε περίπτωση παράνομων συνεισφορών για σκοπούς νομικής δίωξης. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εκτός από το περιεχόμενο των αναρτήσεων, αποθηκεύονται επίσης ο χρόνος και η διεύθυνση IP των χρηστών. Αυτό γίνεται προκειμένου να είμαστε σε θέση να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των άλλων χρηστών και της κοινότητας.

Προστατέψτε τα δικά σας δεδομέναΟι χρήστες αποφασίζουν οι ίδιοι ποια δεδομένα αποκαλύπτουν για τον εαυτό τους στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς. Για παράδειγμα, όταν οι χρήστες παρέχουν πληροφορίες για τον εαυτό τους ή συμμετέχουν σε συζητήσεις. Ζητάμε από τους χρήστες να προστατεύουν τα δεδομένα τους και να δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα μόνο με προσοχή και μόνο στον αναγκαίο βαθμό. Ειδικότερα, ζητάμε από τους χρήστες να προσέχουν ιδιαίτερα την προστασία των δεδομένων πρόσβασης και να χρησιμοποιούν ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης (δηλαδή κυρίως μεγάλους και τυχαίους συνδυασμούς χαρακτήρων).

 • Επεξεργασμένοι τύποι δεδομένων: Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί της επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών, μέτρα ασφαλείας.
 • Νομικές βάσεις: Εκπλήρωση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 σημείο 1 στοιχείο β. β. ΓΚΠΔ), Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 σημείο 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Blogs και μέσα δημοσίευσης

Χρησιμοποιούμε ιστολόγια ή συγκρίσιμα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δημοσίευσης (εφεξής "μέσο δημοσίευσης"). Τα δεδομένα των αναγνωστών υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς του μέσου δημοσίευσης στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παρουσίασή του και την επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών ή για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, παραπέμπουμε στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των επισκεπτών του μέσου δημοσίευσης στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης προστασίας δεδομένων.

Σχόλια και συνεισφορέςΌταν οι χρήστες αφήνουν σχόλια ή άλλες συνεισφορές, οι διευθύνσεις IP τους ενδέχεται να αποθηκεύονται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας. Αυτό γίνεται για την ασφάλειά μας σε περίπτωση που κάποιος αφήσει παράνομο περιεχόμενο σε σχόλια και αναρτήσεις (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να διωχθούμε εμείς οι ίδιοι για το σχόλιο ή την ανάρτηση και ως εκ τούτου ενδιαφερόμαστε για την ταυτότητα του συντάκτη.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών με σκοπό την ανίχνευση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας.

Στην ίδια νομική βάση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP των χρηστών για τη διάρκεια των ερευνών και να χρησιμοποιούμε cookies για την αποφυγή πολλαπλών ψηφοφοριών.

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των σχολίων και των συνεισφορών, τυχόν στοιχεία επικοινωνίας και ιστοσελίδας, καθώς και οι πληροφορίες περιεχομένου θα αποθηκεύονται μόνιμα από εμάς μέχρι ο χρήστης να αντιταχθεί.

Συνδρομές σχολίωνΟι χρήστες μπορούν να εγγραφούν σε σχόλια παρακολούθησης με τη συγκατάθεσή τους. Οι χρήστες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης για να επαληθεύσουν ότι είναι ο ιδιοκτήτης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν εισάγει. Οι χρήστες μπορούν να διαγραφούν από τις τρέχουσες συνδρομές σχολίων ανά πάσα στιγμή. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ακύρωσης. Για τους σκοπούς της απόδειξης της συγκατάθεσης των χρηστών, αποθηκεύουμε τον χρόνο εγγραφής μαζί με τη διεύθυνση IP του χρήστη και διαγράφουμε αυτές τις πληροφορίες όταν οι χρήστες διαγραφούν από τη συνδρομή.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν εγγραφεί για έως και τρία έτη βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας, προτού τις διαγράψουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η συγκατάθεση δόθηκε προηγουμένως. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στον σκοπό μιας πιθανής υπεράσπισης έναντι αξιώσεων. Ένα ατομικό αίτημα διαγραφής είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα η προηγούμενη ύπαρξη συγκατάθεσης.

Ανάκτηση των emojis και smilies του WordPressΤα γραφικά emojis (ή smilies), δηλαδή μικρά γραφικά αρχεία που εκφράζουν συναισθήματα, χρησιμοποιούνται στο ιστολόγιό μας WordPress με σκοπό την αποτελεσματική ενσωμάτωση στοιχείων περιεχομένου που λαμβάνονται από εξωτερικούς διακομιστές. Οι πάροχοι των διακομιστών συλλέγουν τις διευθύνσεις IP των χρηστών. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε τα αρχεία emoji να μπορούν να μεταδοθούν στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.

Έλεγχος anti-spam AkismetΧρησιμοποιούμε την υπηρεσία "Akismet" βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας. Με τη βοήθεια του Akismet, τα σχόλια από πραγματικούς ανθρώπους διακρίνονται από τα σχόλια spam. Για το σκοπό αυτό, όλα τα σχόλια αποστέλλονται σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ, όπου αναλύονται και αποθηκεύονται για τέσσερις ημέρες για λόγους σύγκρισης. Εάν ένα σχόλιο έχει κατηγοριοποιηθεί ως spam, τα δεδομένα αποθηκεύονται πέραν αυτής της περιόδου. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν το όνομα που καταχωρήθηκε, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP, το περιεχόμενο του σχολίου, τον παραπομπή, λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε και το σύστημα του υπολογιστή, καθώς και την ώρα της καταχώρησης.

Οι χρήστες είναι ευπρόσδεκτοι να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα ή να μην αναγράφουν το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Μπορείτε να αποτρέψετε πλήρως τη μεταφορά δεδομένων, μη χρησιμοποιώντας το σύστημα σχολίων μας. Αυτό θα ήταν κρίμα, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε εναλλακτικές λύσεις που να λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά.

 • Επεξεργασμένοι τύποι δεδομένων: Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες), δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP), δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, διάρκεια, κατηγορία πελατών).
 • Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί της επεξεργασίας: Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών, ανατροφοδότηση (π.χ. συλλογή ανατροφοδότησης μέσω ηλεκτρονικής φόρμας), μέτρα ασφαλείας, διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα, αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία.
 • Νομικές βάσεις: Εκπλήρωση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 σημείο 1 στοιχείο β. ΓΚΠΔ), Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 σημείο 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ), Συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 σημείο 1 στοιχείο α. ΓΚΠΔ).

Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

 • Ανάκτηση των emojis και smilies του WordPress: Ανάκτηση των emojis και smilies του WordPress; Πάροχος υπηρεσιών: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ΗΠΑ; Ιστοσελίδα: Automattic Inc: https://automattic.comΠολιτική απορρήτου: https://automattic.com/privacy.
 • Έλεγχος anti-spam Akismet: Έλεγχος anti-spam Akismet; Πάροχος υπηρεσιών: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Ιστοσελίδα: Automattic Inc: https://automattic.comΠολιτική απορρήτου: https://automattic.com/privacy.

Προγράμματα θυγατρικών και σύνδεσμοι θυγατρικών

Περιλαμβάνουμε στην ηλεκτρονική μας προσφορά τους λεγόμενους συνδέσμους θυγατρικών ή άλλες αναφορές (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μάσκες αναζήτησης, widgets ή κωδικούς έκπτωσης) σε προσφορές και υπηρεσίες τρίτων παρόχων (συλλογικά αναφερόμενοι ως "σύνδεσμοι θυγατρικών"). Εάν οι χρήστες ακολουθήσουν τους συνδέσμους θυγατρικών ή στη συνέχεια επωφεληθούν από τις προσφορές, ενδέχεται να λάβουμε προμήθεια ή άλλα οφέλη από αυτούς τους τρίτους παρόχους (που αναφέρονται συλλογικά ως "προμήθεια").

Για να είναι δυνατή η παρακολούθηση του κατά πόσον οι χρήστες έχουν λάβει τις προσφορές ενός συνδέσμου θυγατρικών που χρησιμοποιούμε, είναι απαραίτητο οι αντίστοιχοι πάροχοι τρίτων να μάθουν ότι οι χρήστες έχουν ακολουθήσει έναν σύνδεσμο θυγατρικών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς. Η αντιστοίχιση των συνδέσμων θυγατρικών με τις αντίστοιχες επιχειρηματικές συναλλαγές ή άλλες ενέργειες (π.χ. αγορές) εξυπηρετεί τον αποκλειστικό σκοπό του διακανονισμού προμηθειών και ακυρώνεται μόλις δεν απαιτείται πλέον για τον σκοπό αυτό.

Για τους σκοπούς της προαναφερθείσας ανάθεσης συνδέσμων θυγατρικών, οι σύνδεσμοι θυγατρικών μπορούν να συμπληρωθούν από ορισμένες τιμές που αποτελούν μέρος του συνδέσμου ή μπορούν να αποθηκευτούν αλλού, π.χ. σε ένα cookie. Οι τιμές μπορούν να περιλαμβάνουν, ιδίως, τον ιστότοπο προέλευσης (referrer), την ώρα, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό του διαχειριστή του ιστότοπου στον οποίο βρίσκεται ο σύνδεσμος θυγατρικών, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό της αντίστοιχης προσφοράς, τον τύπο του χρησιμοποιούμενου συνδέσμου, τον τύπο της προσφοράς και ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό του χρήστη.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Επιπλέον, η χρήση τους μπορεί να αποτελεί μέρος των (προ)συμβατικών υπηρεσιών μας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τρίτων παρόχων έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο αυτό. Διαφορετικά, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται βάσει των έννομων συμφερόντων μας (δηλ. ενδιαφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τους παραλήπτες υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 • Επεξεργασμένοι τύποι δεδομένων: Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη), δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί της επεξεργασίας: Παρακολούθηση θυγατρικών.
 • Νομικές βάσεις: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α. ΓΚΠΔ), Εκπλήρωση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β. ΓΚΠΔ), Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ).

Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

Plugins και ενσωματωμένες λειτουργίες και περιεχόμενο

Ενσωματώνουμε στην ηλεκτρονική μας προσφορά λειτουργικά στοιχεία και στοιχεία περιεχομένου που λαμβάνονται από τους διακομιστές των αντίστοιχων παρόχων τους (εφεξής "τρίτοι πάροχοι"). Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, γραφικά, βίντεο ή χάρτες πόλεων (εφεξής αναφερόμενα ομοιόμορφα ως "περιεχόμενο").

Η ενσωμάτωση προϋποθέτει πάντα ότι οι τρίτοι πάροχοι αυτού του περιεχομένου επεξεργάζονται τη διεύθυνση IP του χρήστη, καθώς δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής του χωρίς τη διεύθυνση IP. Συνεπώς, η διεύθυνση IP απαιτείται για την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου ή της λειτουργίας. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μόνο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP μόνο για την παράδοση του περιεχομένου. Οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα pixel tags (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως "web beacons") για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Οι ετικέτες pixel μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση πληροφοριών, όπως η επισκεψιμότητα στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορεί επίσης να αποθηκεύονται σε cookies στη συσκευή του χρήστη και μπορεί να περιέχουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τους ιστότοπους παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας προσφοράς, καθώς και να συνδέονται με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (δηλαδή του συμφέροντος για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τους παραλήπτες υπηρεσίες). Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 • Επεξεργασμένοι τύποι δεδομένων: Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης), μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP), δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις), δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου), δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες).
 • Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί της επεξεργασίας: Παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και φιλικότητα προς τον χρήστη, παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών, προφίλ με πληροφορίες σχετικές με τον χρήστη (δημιουργία προφίλ χρήστη).
 • Νομικές βάσεις: Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ. ΓΚΠΔ), συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α. ΓΚΠΔ), εκπλήρωση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β. ΓΚΠΔ).

Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών:

 • Γραμματοσειρές Google: Ενσωματώνουμε τις γραμματοσειρές ("Google Fonts") του παρόχου Google, όπου τα δεδομένα του χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της εμφάνισης των γραμματοσειρών στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Η ενσωμάτωση βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας για μια τεχνικά ασφαλή, χωρίς συντήρηση και αποτελεσματική χρήση των γραμματοσειρών, την ομοιόμορφη παρουσίασή τους και λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεχόμενους περιορισμούς αδειοδότησης για την ενσωμάτωσή τους. Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, δικτυακός τόπος: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ: https://fonts.google.com/Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Βίντεο στο YouTube: Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ: https://www.youtube.comΠολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy; Δυνατότητα εναντίωσης (opt-out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deΡυθμίσεις για την εμφάνιση διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: Πάροχος υπηρεσιών: Υπηρεσία παροχής υπηρεσιών: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Ιστοσελίδα: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA: https://vimeo.comΠολιτική απορρήτου: https://vimeo.com/privacy; Δυνατότητα εναντίωσης (opt-out): Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Vimeo μπορεί να χρησιμοποιεί το Google Analytics και παραπέμπουμε στην πολιτική απορρήτου (https://policies.google.com/privacy) και τις επιλογές εξαίρεσης για το Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ή τις ρυθμίσεις της Google για τη χρήση δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ (https://adssettings.google.com/).

Τροποποίηση και επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου

Σας ζητάμε να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της πολιτικής απορρήτου μας. Θα προσαρμόσουμε την πολιτική απορρήτου μόλις οι αλλαγές στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούμε το καταστήσουν αναγκαίο. Θα σας ενημερώσουμε μόλις οι αλλαγές απαιτούν τη συνεργασία σας (π.χ. συγκατάθεση) ή άλλη ατομική ειδοποίηση.

Εάν παρέχουμε διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών και οργανισμών στην παρούσα πολιτική απορρήτου, λάβετε υπόψη ότι οι διευθύνσεις ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου και παρακαλούμε να ελέγχετε τις πληροφορίες πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, δικαιούστε διάφορα δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ, τα οποία απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 15 έως 21 του ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα αντίρρησης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, η οποία περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα στην πληροφόρηση: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα εν λόγω δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα αυτά, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων που σας αφορούν ή τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα ακύρωσης και περιορισμού της επεξεργασίας: Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν ή, εναλλακτικά, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Καταγγελία στην εποπτική αρχή: Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και με την επιφύλαξη κάθε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέσου, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως σε εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας, στην εποπτική αρχή του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.

Εποπτική αρχή αρμόδια για εμάς:

Καθηγητής Dr Dieter Kugelmann
PO Box 30 40
55020 Mainz
Γερμανία

Ορισμοί όρων

Αυτή η ενότητα σας παρέχει μια επισκόπηση των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Πολλοί από τους όρους προέρχονται από το νόμο και ορίζονται κυρίως στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ. Οι νομικοί ορισμοί είναι δεσμευτικοί. Από την άλλη πλευρά, οι ακόλουθες επεξηγήσεις αποσκοπούν κυρίως στην καλύτερη κατανόηση. Οι όροι παρατίθενται με αλφαβητική σειρά.

 • Παρακολούθηση θυγατρικών: Στο πλαίσιο της παρακολούθησης θυγατρικών, καταγράφονται οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούν οι ιστότοποι σύνδεσης για να παραπέμπουν τους χρήστες σε ιστότοπους με προσφορές προϊόντων ή άλλες προσφορές. Οι διαχειριστές των αντίστοιχων δικτυακών τόπων σύνδεσης μπορούν να λάβουν προμήθεια εάν οι χρήστες ακολουθήσουν αυτούς τους λεγόμενους συνδέσμους θυγατρικών και στη συνέχεια επωφεληθούν από τις προσφορές (π.χ. αγοράσουν αγαθά ή χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες). Για το σκοπό αυτό, οι πάροχοι πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν εάν οι χρήστες που ενδιαφέρονται για ορισμένες προσφορές τις εκμεταλλεύονται στη συνέχεια με την προτροπή των συνδέσμων θυγατρικών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για τη λειτουργικότητα των συνδέσμων θυγατρικών να συμπληρώνονται από ορισμένες τιμές που γίνονται μέρος του συνδέσμου ή αποθηκεύονται με άλλο τρόπο, π.χ. σε ένα cookie. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τον ιστότοπο προέλευσης (referrer), την ώρα, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό του φορέα εκμετάλλευσης του ιστότοπου στον οποίο βρίσκεται ο σύνδεσμος θυγατρικών, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό της αντίστοιχης προσφοράς, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό του χρήστη, καθώς και ειδικές τιμές για την παρακολούθηση, όπως αναγνωριστικό διαφημιστικού υλικού, αναγνωριστικό συνεργάτη και κατηγοριοποιήσεις.
 • Προσωπικά δεδομένα: Ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής "υποκείμενο των δεδομένων")- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό (π.χ. cookie) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Προφίλ με πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη: Η επεξεργασία "προφίλ με πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη", ή εν συντομία "προφίλ", περιλαμβάνει κάθε είδος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ανάλυση, αξιολόγηση ή πρόβλεψη ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο (ανάλογα με το είδος της κατάρτισης προφίλ, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, συμπεριφορά και ενδιαφέροντα, όπως αλληλεπίδραση με ιστότοπους και το περιεχόμενό τους κ.λπ.) (π.χ. ενδιαφέροντα για συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προϊόντα, συμπεριφορά κλικ σε έναν ιστότοπο ή τοποθεσία). Τα cookies και τα web beacons χρησιμοποιούνται συχνά για σκοπούς κατάρτισης προφίλ.
 • Υπεύθυνος: Ο "υπεύθυνος επεξεργασίας" είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Επεξεργασία: "Επεξεργασία": κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι. Ο όρος είναι ευρύς και περιλαμβάνει πρακτικά κάθε χειρισμό δεδομένων, είτε πρόκειται για συλλογή, ανάλυση, αποθήκευση, διαβίβαση ή διαγραφή.
Μετακινηθείτε στην κορυφή